Tre projekter nytænker fitnesscentre

Det kan være svært at være fysisk aktiv, hvis man har et bevægelseshandicap. Det skal kampagnen ’Fitness for alle’ lave om på, og nu er der valgt tre projekter, som skal nytænke det traditionelle fitnesscenter.

Fælles for de tre projekter i fitnesscentrene er visioner om ligeværd og livskvalitet for alle - uanset eventuelle bevægelseshandicaps. Foto: Kasper Rander

I Rønne skal Viking Atletik have bygget helt nye rammer til foreningens fitnesscenter, så der bliver plads til drømmen om mere inklusion.

I Gladsaxe er fornyelsen af et større boligområde blevet anledning til at genanvende en eksisterende bygning til et nyt, foreningsbaseret fitnesscenter.

I Vejle skal Gårslevhallen udvides og udvikles til centralt mødested, som også giver mulighed for, at lokalområdets beboere med bevægelseshandicap kan deltage i fitnessaktiviteter på lige fod med alle andre.

Vi håber, at erfaringer og resultater vil sprede sig til andre fitnesscentre landet over

Ruben Lundtoft, sektionsleder, Bevæg dig for livet

Og for alle de tre steder gælder det, at foreningernes instruktører også skal uddannes i at træne, vejlede og motivere mennesker med bevægelseshandicap.

Ligeværd og livskvalitet - uanset evt. bevægelseshandicaps

Sådan lyder idéerne bag de tre projekter, som nu får sparring, rådgivning og økonomisk hjælp til at ændre på deres fysiske og sociale rammer som led i ’Fitness for alle’.

Projekterne har vidt forskellige forudsætninger, muligheder og udfordringer, men fælles er visioner om ligeværd og livskvalitet for alle – uanset eventuelle bevægelseshandicaps.

Næste skridt bliver et udviklingsforløb for de valgte projekter og deres rådgivere. Det forventes, at de fysiske ombygningsprojekter er afsluttet i løbet af 2019.

Fitness skal være for alle

Med målet om at vise, hvordan netop de foreningsbaserede fitnesscentre kan gentænkes og omdannes på nye og inkluderende måder, gik et partnerskab bestående af Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark, Bevica Fonden og Bevæg dig for livet – Fitness sammen i foråret 2017.

Parterne har samlet afsat op til 7 mio. kr. i anlægsstøtte til de tre projekter.

Dertil kommer sparring, uddannelse og inspiration i et udviklingsforløb for de udvalgte projekter samt et forskningsprojekt, som skal måle på effekten af de nye tiltag.

Erfaringer og resultater skal sprede sig

”De foreningsbaserede fitnesscentre har løbende fokus på at tilbyde optimale forhold for træning for alle. Med de tre projekter er første skridt nu taget til at vise, hvordan udfordringen med at skabe tilgængelighed konkret kan gribes an. Og vi håber, at erfaringer og resultater vil sprede sig til andre fitnesscentre landet over," siger Ruben Lundtoft, der er sektionsleder i Bevæg dig for livet - Fitness.

Sideløbende med projekternes realisering gennemfører Center for tilpasset idræt og bevægelse, SDU, en forskningsindsats, der skal dokumentere effekten af de nye tiltag. Forskningsindsatsen finansieres af TrygFonden.

Om de 3 projekter

  • Gårslevhallen, Vejle
    Gårslevhallen er en traditionel, frivilligt drevet hal, som nu skal udvides, opgraderes og styrkes som et mødested, hvor man ikke kun kommer for at få sved på panden, men også for at mødes med venner og familie. I området ligger fire institutioner for mennesker med både fysiske og psykiske handicaps, og der er derfor potentiale til at inddrage en ny og stor brugergruppe i hallens udvikling, der blandt andet involverer en ny fitnessafdeling. Gårslevhallens vision ligger godt i tråd med Vejle Kommunes vedvarende fokus på at forbedre inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten. Projektejer er Foreningen Gårslevhallen i samarbejde med Vejle Kommune og DH Vejle – Danske Handicaporganisationer.

  • Kellersvej, Gladsaxe
    Gladsaxe Kommune har igangsat en gennemgribende fornyelse af et større boligområde for borgere med handicap. Visionen er at skabe grobund for ’omvendt’ integration, hvor det ikke kun er områdets beboere med handicap, som skal integreres i området uden for Kellersvej, men også borgerne ’udenfor’, som skal få lyst til at bruge Kellersvej-området til aktiviteter på lige fod med områdets beboere. Fornyelsen af boligområdet giver mulighed for at frigive en tidligere driftsbygning og stille den til rådighed for et nyetableret, foreningsbaseret fitnesscenter. Projektejer er Gladsaxe Kommune i samarbejde med lokalafdeling af Dansk Handicap Forbund og det nystartede, foreningsbaserede fitnesscenter under GIF Gymnastik.

  • Viking Atletik, Rønne
    Med godt 900 brugere og syv fitnessinstruktører er der god gang i idrætsforeningen Viking Atletiks fitnesscenter. Siden foreningen blev startet for omkring syv år siden, har foreningen bag haft fokus på at udvikle nye, inkluderende træningstilbud og arrangementer for lokalområdet og løbende inddrage nye brugergrupper. Nu ønsker Viking Atletik også at sætte særskilt fokus på at engagere mennesker med bevægelseshandicap. Foreningen vil derfor opføre nye, fysiske rammer til fitnesscentret, og samtidig bygge videre på foreningens tradition for inklusion af mennesker med særlige behov. Projektejer er Viking Atletik, i samarbejde med og DH Bornholm – Danske Handicaporganisationer, Bornholms Regionskommune, Handicapidræt Bornholm og Parasport Danmark – Bornholm.