Skytter vinder politikere for sig

Møde med EU-politiker om våbendirektiv gav øget forståelse

DGI Skydning og to andre organisationer laver lobbyarbejde over for danske EU-politikere Foto: Bo Nymann

Tre danske EU-parlamentarikere vil arbejde aktivt for at få ændret EU-Kommissionens forslag til et strammere direktiv om våbenkontrol.

Det står klart efter et møde med EU-politikeren Christel Schaldemose (S), Lars Høgh, formand for DGI Skydning, Danmarks Jægerforbund og Dansk Skytte Union.

”Hun slog fast, at Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs og hun selv arbejder hårdt for at finde opbakning til at ændre direktivet,” fortæller Lars Høgh.

Upopulært helbredstjek

Christel Schaldemose tror ikke, at EU-Kommissionen vil trække sit forslag. Det sker sjældent, når først et forslag er fremsat.

”Men hun kan bl.a. godt se, at kravet om at sende skytter gennem en helbredsundersøgelse for at blive godkendt, vil være et problem for skytterne,” tilføjer han.

Det seneste fællesmøde kom i stand, fordi hun gerne ville høre nærmere om de danske regler for våbenhåndtering og registrering af skytter.

”Hun lyttede og skrev vores synspunkter ned. Og bad os samtidig om at skaffe talstatistik for antal våben i foreningerne og antal indbrud, hvor der er brugt våben," siger DGI Skydnings formand.

Godt samarbejde

Christel Schaldemose gjorde det også klart, at den første sagsbehandling af forslaget i Udvalget for det Indre Marked og efterfølgende udvalg og EU-Kommissionen let kan trække i langdrag.

”Det er ikke sandsynligt, at vi vil se sagsbehandlingen nærme sig sin afslutning i 2016," siger Lars Høgh og understreger:

"Så vi fortsætter vores kritiske dialog med EU-politikerne ligesom vi tre organisationer og Nordisk Jægersamvirke har et godt samarbejde om sagen."