Charlotte Bach Thomassen: "Det skal gøres tydeligere, hvor uerstattelige foreningerne er i vores samfund"

Politisk kommunikation og interessevaretagelse skal prioriteres højt, hvis Charlotte Bach Thomassen bliver ny formand i DGI. Og DGI Landsplan og landsdelsforeningerne skal lægge strategi og sætte politisk retning sammen.

Charlotte Bach Thomassen løber. Men hun har en baggrund inden for gymnastikken. Og så vinterbader hun. Foto: DGI

DGI er dén vigtigste aktør til at varetage breddeidrættens interesser, mener Charlotte Bach Thomassen. Og bliver hun den næste formand i DGI, er der især to punkter, som skal understøtte netop det:

"Landsdelsbestyrelserne og hovedbestyrelse skal i højere grad sætte strategisk og politisk retning sammen. Så jeg vil se på, hvordan vi tilrettelægger politiske drøftelser, så vores landsdelsbestyrelser, vores kreds af formænd og hovedbestyrelsen kommer tættere på hinanden", sig hun og fortsætter:

Charlotte Bach Thomassen: Derfor skal jeg være din nye formand

De delegerede skal stemme på mig, fordi:

  • Jeg er den rette formand til at bringe DGI ind i et nyt kapitel
  • Jeg kan sikre, at vi bliver en stærk, sammenhængende, decentral organisation
  • Jeg har både en stor erfaring med og en stor indsigt i, hvordan vi får næste generation til at tage ansvar for udviklingen af foreningslivet

 "Og så bliver det en opgave for mig at fokusere på, at vi sætter en stærkere politisk dagsorden."

Større indflydelse til landssdelsforeningerne

Står det til Charlotte Bach Thomassen, skal DGI endnu tættere på det lokale foreningsliv. Både når det kommer til organisering:

"Jeg vil sikre, at det ansvar vi lægger i landsdelsforeningerne bliver underbygget af en økonomi, som landsdelene også i højere grad skal tage ansvar for og tage beslutninger omkring," siger hun.

...Og også når det kommer til politik og kommunikation: 

"Jeg kunne godt ønske mig, at vi styrker den politiske kommunikation både nationalt og lokalt."

Meget mere end Bevæg dig for livet

Ét område, hvor DGI hidtil har sat dagsordenen er, når det kommer til Bevæg dig for livet. Og det er en af grundene til, at Charlotte Bach Thomassen er glad for den fælles vision med DIF.

"Bevæg dig for livet har givet os politisk opmærksomhed, ekstra økonomi til udvikling af aktiviteter, og vi samarbejder med DIF i meget højere grad end tidligere," uddyber hun.

Men hun holder fast i, at DGI er og skal være meget mere end Bevæg dig for livet:

"Det er en helt tydelig vision og platform for at række ud til inaktive danskere; mest de voksne. Men DGI har rigtig mange andre egne områder", siger hun og nævner blandt andet DGI's kommende indsats målrettet børn og unge i foreningslivet.

"Hos os er idræt meget mere end en disciplin, mere end et sundhedsprojekt og meget mere end at dyrke motion. Det handler om at finde fællesskab, at udvikle sig som menneske og danne netværk," slutter hun.