33 unge flygtninge får DGI’s trænerspire-diplom

33 elever fra Verdensklassen i Næstved har fået bevis på, at de virkelig er i verdensklasse. De har nemlig gennemført DGI’s trænerspirer-uddannelse.

De kan både give børn og en borgmester sved på panden, de 33 unge, der nu kan fejre, at de har gennemført DGI’s trænerspirer-uddannelse.

Den 12. juni fik de 33 i Arena Næstved overrakt deres trænerdiplomer af Næstveds borgmester Carsten Rasmussen. Og samtidig gav de borgmesteren en lille træningslektion med smagsprøver på nogle af de øvelser og aktiviteter, de har lært i løbet af uddannelsen.

CV med noget godt

De 33 unge er mellem 13 og 18 år og går i Verdensklassen på Sjølundsskolen i Næstved, der er en modtageklasse for flygtninge- og indvandrere. Det er det første hold fra Verdensklassen, der har gennemført uddannelsen.

”Uddannelsen har været en stor succes. De unge har fået nogle erfaringer, og de har fået noget godt at skrive på deres CV,” siger Tim Lynnerup Christensen, der er projektleder i DGI Storstrømmen. 

Trænerspiren byder på teori og praktik

Uddannelsesforløbet har strakt sig over tre måneder, hvor de unge har de lært om idrætsforeninger og fået praktiske erfaringer med at være træner.

Læs mere om DGI's trænerspirer-uddannelse, der bl.a. kan tilbydes som et valgfag i folkeskolen

”Foreningslivet er en meget dansk ting, så vi har i forløbet lagt vægt på at skabe en forståelse for, hvad en idrætsforening egentlig er. Altså hvorfor vi træner på faste tider, hvorfor du betaler kontingent, og hvordan alle bidrager til fællesskabet,” siger Tim Lynnerup Christensen.

De unge har fået teoretisk viden om bevægelse og afprøvet en lang række lege, øvelser og aktiviteter. Og så har de arbejdet mere idrætsspecifikt.

”Vi har selvfølgelig også haft fokus på rollen som hjælpetræner, og hvordan man byder ind med aktiviteter,” forklarer Tim Lynnerup Christensen. 

2 hjælpetrænere og 12 nye medlemmer

Som led i uddannelsen har de unge selv stået for idrætstimerne på Sct. Jørgens Skole på fjerde klassetrin.

Flere af de unge har desuden været i praktisk som hjælpetrænere i idrætsforeninger i Næstved-området.

To piger er efterfølgende blevet hjælpetrænere i henholdsvis Lille Næstved Idrætsforening og Næstved Tennisklub, og yderligere to unge har fået tilbud om at blive hjælpetrænere.

”Ingen af de unge havde været med i en idrætsforening før, men 12 af dem er nu blevet medlem af en forening og begyndt at gå til badminton, fodbold, bueskydning og andre idrætter,” siger Tim Lynnerup Christensen.

Fakta om projektet:

  • 33 unge flygtninge mellem 13 og 18 år har gennemført en skræddersyet udgave af DGI’s uddannelse som Trænerspirer. De unge går i Verdensklassen og har valgt uddannelsen som et valgfag.
  • DGI’s trænerspirer-uddannelse er en del af projektet ”Foreninger for alle 2.0” som DGI Storstrømmen og Næstved Kommune er sammen om.
  • Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  • Formålet er at udvikle en metode til varig integration af unge flygtninge og indvandrere gennem idrætsaktiviteter med lokale idrætsforeninger som arena og platform.
  • Sideløbende tilskyndes og guides flygtningebørn og deres forældre til at deltage aktivt i foreningslivet.