Badminton bløder

På 10 år har DGI Badminton mistet 40.000 medlemmer. Nu skal Udvikling Badminton og et stærkt fokus på grundlæggende værdier som glæde, leg og fællesskab få medlemmerne tilbage på banerne.

Miniton er en knopskydning af badmintonspillet, udviklet for at tiltrække flere børn Foto: Bent Nielsen

I 1996 havde DGI Badminton knap 200.000 medlemmer. Siden har 80.000 medlemmer forladt landets badmintonklubber, heraf flere end 7.000 det seneste år. I medlemsopgørelsen for 2014 har DGI Badminton 117.254 medlemmer i 1.289 foreninger.

Samme kurs har medlemsstatistikkerne i Badminton Danmark i DIF. Specialforbundet har i 2014-indberetningen 85.249 medlemmer i 580 foreninger. Det er et fald på 35.000 over ti år. DGI Badminton må i samme periode indkassere et minus på 40.000 medlemmer.  Så selv om DGI Badminton har flere medlemmer i flere foreninger, er tendensen i DGI og i DIF-forbundet den samme.

Fødekæden forsvinder

I en årrække har det primært været voksne, der har lagt ketsjeren på hylden. I årene 2009-2014 drejer det sig om 20.000 voksne, så statistikken i dag tæller 52.400 i alderen 25-59 år.

En lille fremgang blandt spillere over 60 år kan ikke helt modsvare de 25-59-åriges massive afvandring, idet denne aldersgruppe kun er steget med 4.300 seniorer i samme periode.

Men tilbagegangen ser nu også ud til at tage fart blandt børn og unge, dvs. fødekæden forsvinder. I den seneste opgørelse har 12 procent af børnene i alderen 0-12 år droppet ketsjeren, så der nu er knap 22.000 børn i denne aldersgruppe mod 27.900 i 2009.

Alarmerende

At flere børn forlader badminton, får Ib Møller, leder af Udvikling Badminton siden februar i år, til at kalde udviklingen alarmerende.

Ib Møller er ansat som leder af Udvikling Badminton, en ny enhed, sat i søen af DGI Badminton og Badminton Danmark for at sætte en ny kurs. Målet er at stoppe frafaldet i løbet af 2016, og i 2017 skal landets badmintonklubber gerne opleve en fremgang.

”Det, der er målsætningen for Udvikling Badminton, er, at vi i projektet, som løber i 3 år og har et tiårigt perspektiv, skal bremse tilbagegang og forhåbentlig også forøge medlemstilgangen,” siger Ib Møller.

Gode klubmiljøer bygger på værdier som glæde, leg, dannelse og fællesskab. Så det er i centrum for det vi skal gøre

Ib Møller, leder af Udvikling Badminton

De kommer ikke af sig selv

Når Ib Møller vurderer udviklingen, ser han ikke en enkelt forklaring på tilbagegangen.

”Det er et sammenfald af mange forskellige ting. I badmintonklubberne har man vænnet sig til, at spillerne kom af sig selv og glemt at tilpasse sig det marked og det samfund, man er en del af. Man har haft nok i sig selv,” siger Ib Møller.

Det paradoksale er, at badmintonsporten har produceret mestre og medaljer på stribe i de år, hvor det er gået nedad bakke.

”Lederne i badmintonklubberne har nok haft et billede af, at det blot var et spørgsmål om medieeksponering, så ville folk synes, at det er interessant at spille badminton og så komme af sig selv,” siger Ib Møller.

Det er benhårdt arbejde at vende udviklingen, og man skal ikke tro, at nye spillere kommer af sig selv.

Henrik Mejdahl, Viborg Badmintonklub

Leg, glæde og fællesskab

Øget eksponering har ikke givet flere medlemmer, og når skuden skal vendes de næste år, skal fokus rettes mod noget andet, nemlig de grundlæggende kvaliteter, som kendetegner idræt og foreningsliv. 

”Badminton har så mange kvaliteter. Men man har nok fokuseret for meget på resultater. Når man laver stævner og turneringer, så er det iboende badminton, at der skal findes en vinder. Men der skal også være andre kvaliteter. Badminton rummer udviklingsmuligheder for den enkelte. Det er leg og glæde i fællesskab med andre,” siger Ib Møller.

Genskabe klubmiljøer

De redskaber, som Ib Møller og hans team tager med ud i de knap 1300 badmintonklubber hedder klub- og foreningsudvikling, udvikling af ledere, udvikling af alle de aktiviteter, som en god badmintonklub kan rumme:

”Gode klubmiljøer bygger på værdier som glæde, leg, dannelse og fællesskab. Så det er i centrum for det vi skal gøre. Det er ikke bare at bestille en bane. Det er også at tilpasse sig markedet. Det betyder, at både spillet og alt det omkring badminton skal udvikles,” siger Ib Møller.

Udviklingsorienteret

I den sønderjyske badmintonklub Blans Sundeved har man allerede fokus på udvikling, blandt andet gennem klubbens deltagelse i DM i foreningsudvikling fra  2013-14. Klubben har status qvo i medlemstallet for 2014 og fremgang blandt de 0-12-årige.

Søren Nielsen, formand for Blans Sundeved, forklarer:

”Vi har fremgang blandt de yngste, fordi vi er til stede i skolen. Og vi har gjort meget for de helt små, fx i form af miniton, hvor forældrene er med. Hvis vi kan fortsætte med det to til tre år, så er den stoppede tilbagegang mere markant, end den ser ud til lige nu.”

Den sønderjyske klub har også styrket klubmiljøet

”Vi oplevede for 2-3 år siden, at 13-14 årige ikke gad mere. De fik fritidsjob i stedet. Så vi har forsøgt at lave en del arrangementer for at øge det sociale spillerne imellem. Så de ved at badmintonklubben har noget at byde på, også når det gælder fester,” siger Søren Nielsen.

Forældre er en udfordring

Den største udfordring ser Søren Nielsen dog i at skabe forældreinvolvering.

”Mange forældre har mere travlt og mindre overskud, end de havde for ti år siden. Badminton kræver forældreinvolvering på en anden måde end holdidrætterne. De skal selv tilmelde børn til stævner, køre, sidde i hallen,” siger Søren Nielsen og spørger ”Hvordan løser vi den udfordring, det er at finde en form, hvor badminton ikke kræver så stor forældreinvolvering?”

Bevæg dig for livet

Udvikling Badminton er en del af DGI’s og DIF’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”, der i løbet af de næste ti år skal få 600.000 flere danskere til at dyrke idræt og motion. Nordea-fonden og Trygfonden er partnere og støtter i de kommende tre år visionen med hver 30 millioner kroner.

Benhårdt arbejde

Viborg Badminton Klub har haft succes med at få flere medlemmer. Siden Henrik Mejdahl blev formand for 4 år siden, er antallet af ungdomsmedlemmer tredoblet fra 50 til 150 medlemmer.

"Det er benhårdt arbejde at vende udviklingen, og man skal ikke tro, at nye spillere kommer af sig selv. Vi har gratis prøvetræning, mange sociale arrangementer og vores ungdomsformand skriver flere mails om ugen til spillerne. Bredden er vigtig, og alle skal føle, at de er en vigtig del af klubben," siger Henrik Mejdahl.

Blandt de sociale arrangementer er Family Cup, hvor spillerne tager et familiemedlem med og spiser brunch efter en double-turnering. Der er også stævner og 2-3 træningslejre med overnatning hver sæson. Og så er bestyrelsen meget bevidst om involvere familierne, så de kommer i hallen, kender trænerne og ved, at det er hyggeligt sted at være. Det giver et tilhørsforhold.

Bestyrelser er omdrejningspunkt

Ib Møller og Udvikling Badminton har allerede mærket efterspørgslen fra klubberne.

”Det kræver samarbejde og rummelighed at vende udviklingen. Vi skal spørge foreningerne, hvad de vil og derigennem skabe kvalitet. Bestyrelserne er  - nu som tidligere - omdrejningspunktet i alt det her,” siger Ib Møller.