5 gode råd til dig der træner børn med ADHD

Er du træner og har børn med ADHD på holdet? Så får du her fem gode råd til, hvordan du kan støtte dem - og gøre træningen endnu bedre for alle spillere.

Faste rammer og masser af ros gør træningen mere rummelig for børn med ADHD. Og det vil resten af holdet også have glæde af. (arkivfoto) Foto: Michael Bo Rasmussen

Børn med ADHD har brug for struktur og succes-oplevelser, og derfor er det en god idé at tilpasse træningen til dem. Men faktisk kan alle børn – også dem uden ADHD – have gavn af en ’ADHD-venlig’ træning.

”Det er min anbefaling, at der ikke fokuseres på, at barnet med ADHD skal have en tydelig kommunikation, men at den tydelige kommunikation gennemføres i forhold til alle,” siger Jenny Bohr, der er master i specialpædagogik og har stor erfaring i arbejdet med børn og unge med ADHD.

Hun tilføjer, at hvis man optimerer træningen til børn med ADHD, så er de diagnosticerde i mindre risiko for at blive marginaliserede, og så indgår de i træningen på samme vilkår som de andre børn.

Gode råd til dig, der har børn med ADHD på dit hold

Her får du Jenny Bohrs gode råd, der kan optimere træningen – for børn med og uden ADHD:

  • Sørg for at alle ved, hvad der skal ske (skriv eventuelt op på en tavle), og hvordan det skal ske - lav en plan for træningen, eller kampen. Lav eventuelt visuelle oplæg.
  • Fokusér på at italesætte det der lykkes. Brug masser af ros og opmuntring. Undgå skældud og irettesættelse; børn med ADHD har brug for, at du fortæller dem hvad de skal – ikke hvad de ikke skal. Lad børnene hoppe lidt eller bevæge sig lidt, når der gives beskeder.
  • Lav klare regler og aftaler for, hvad børnene kan lave, når der er pauser eller ventetider. Husk at ”fri leg” ikke er for begyndere. Børn med ADHD har ofte en mangelfuld tidsfornemmelse og en høj grad af indre uro, hvilket betyder, at noget af det sværeste for disse børn er tomgangssituationer og ventetider.
  • Giv korte og tydelige beskeder, en ting af gangen og svar på børnenes spørgsmål - også femte gang de spørger. Kommunikér tydeligt. Børn med ADHD har mangelfulde indre styresystemer, så de kan have stor gavn af megen strukturering og en tydelig kommunikation. Svar på nye måder, hvis de bliver ved med at spørge om det samme. 
  • Gør hele træningen ADHD-venlig: Stor strukturering og tydelig kommunikation hjælper også de andre børn. Derfor kan det være en idé at indrette hele træning ”ADHD-venligt”. Dette gør, at man ikke marginaliserer børn med ADHD, der til gengæld føler, at de indtræder på samme vilkår som alle andre på holdet.