9 ud af 10 børn skal fortsat opleve foreningslivet

Flere børn og unge skal være aktive i idræt og foreningsliv. DGI afsætter 70 mio. kr. til at sikre børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.

"Det vil være et kæmpe kulturtab, hvis det ikke fortsat er 9 ud af 10 børn, der oplever at være med i en forening,” sagde Søren Møller i beretningen på DGI's årsmøde.

Der er alt for stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange børn og unge der er med i en forening.

70 mio. kr. skal gøre en forskel – også i storbyerne

På DGI’s årsmøde blev det vedtaget at afsætte 70 mio. kr. til indsatsen, der skal gøre op med den ulige adgang til foreningslivet.

Der skal bl.a. sættes ind i forhold til at sikre adgang til egnede faciliteter, øget fokus fra foreninger og øget fokus fra kommunerne.

Af de 70 mio. kr. afsættes 45 mio. kr. til DGI’s landsdelsforeninger. De øvrige 25 mio. kr. målrettes de største byer i Danmark. Bl.a. er ventelister til idrætsforeninger et kæmpe problem i f.eks. København, og det er en udfordring, at idrætsfaciliteter ikke tænkes ind i planlægningen af nye bydele. 

Det slog DGI’s afgående formand Søren Møller fast, da DGI lørdag holdt årsmøde i DGI-Huset i Aarhus.

Derfor målretter DGI de kommende fire år 70 millioner kroner til at sikre, at børn og unge har lige adgang til foreningslivet.

”Vi vil ikke slå nogen kommuner oven i hovedet, men der er meget store forskelle, og det er vi nødt til at gøre noget ved. Det vil være et kæmpe kulturtab, hvis det ikke fortsat er 9 ud af 10 børn, der oplever at være med i en forening,” sagde Søren Møller.

Vi har ikke svarene på forhånd

I dag viser medlemstal fra DGI og DIF, at der er store forskelle fra kommune til kommune. I en række kommuner er andelen over 100 procent, hvilket skyldes, at når børn f.eks. både går til svømning og til mountainbike og dermed er medlem af flere foreninger, så tæller de flere gange.

Topscoreren er Billund Kommune med 111 procent, og også kommuner som Furesø, Hørsholm og Odder Kommuner har over 100 procent.

I den anden ende af skalaen er der kommuner, hvor blot 44 procent af de 0-18 årige er med i en forening.

Vi skal finde ud af, hvor det kører godt og lære af det, men vi har ikke svarene på forhånd

Søren Møller, afgående formand i DGI

”Vi vil stille spørgsmålene til, hvorfor der er så store forskelle. Er det noget strukturelt, er det fordi skoler er blevet nedlagt, fordi der ikke er opbakning til foreningerne i familierne eller fordi der er foreninger, der ikke har forstået at rumme børnene. Vi skal finde ud af, hvor det kører godt og lære af det, men vi har ikke svarene på forhånd,” sagde Søren Møller. 

Unge vil ”go fun”

DGI har nedsat en særlig Unge Task Force, der bl.a. undersøger, hvorfor så mange af de 12-15 årige forlader idrætsforeningerne. Blandt andet er det tydeligt, at en del unge falder fra, hvis kulturen i idrætsforeningerne er meget ambitiøs og handler for meget om at vinde eller altid møde op – det man kunne kalde go pro.

Samtidig viser en undersøgelse, at en tredjedel af de unge, der i dag ikke er aktive, gerne vil være det – så der er et stort potentiale.

”De unge vil være aktive sammen med deres venner, have det sjovt og være aktive uden et præstationspres. Men der mangler et tilbud om go fun. Mange unge oplever et stort præstationsræs, og de falder fra, hvis kulturen i idrætsforeningerne er go pro eller go home,” sagde Søren Møller.

Se kortet: Hvor mange foreningsaktive børn er der i din kommune?

Klik på din kommune og find ud af, hvor mange 0-18 årige børn i 2017, der var medlem af en idrætsforening.

Medlemstal er hentet fra CFR for 2017. Skoler (efterskoler, friskoler mv) er ikke inkluderet, heller ikke selvom de er medlem af DGI.

Befolkningstal pr. 1/1 2018 er hentet fra Danmarks Statistik.