Workshop: Hvordan knækker vi koden til de forbeholdne unge?

Forventningspres får unge til at fravælge idrætsforeninger. På DGI's Årsmøde gav de delegerede deres bedste anbefalinger til at få de unge med.

Årets Trænerteam var med til at idéudvikle på workshoppen, hvor koden skulle knækkes til de potentielt 350.000 nye, unge medlemmer i idrætsforeningerne Foto: DGI

Vi har egentlig fat i dem: De unge udøvere. Men i takt med, at alderen stiger og fritidsjobs, ungdomsuddannelser og fester lægger beslag på deres tid, falder de fra.  

I 2016 var:

  • 76 % af piger i alderen 13-15 år medlem af en idrætsforening --> hos de 20-24-årige er tallet nede på 31 %
  • 84 % af drenge i alderen 13-15 år medlem af en idrætsforening --> hos de 20-24-årige er tallet nede på 44 %

    Kilde: Indsigter fra DGI Unge Task-force

”Det her handler ikke om, at vi gør det forkerte. For det, vi gør i dag, fungerer virkelig godt for de 57 procent af unge, som er medlem af en forening. Men vi ser et potentiale for at få mange flere af de unge ind i foreningen,” sagde Minna Væver.

Som repræsentant for DGI Unge Task-force stod hun i spidsen for den workshop, som på DGI’s årsmøde stillede skarpt på den gruppe, som Unge Task-forcen betegner som de forbeholdne unge.

Et enormt potentiale

Det omtalte potentiale, som Minna Væver hentyder til, lyder på 31 % af alle unge mellem 16 og 29 år. Det er helt konkret 350.000 inaktive unge, som ikke ved, hvordan og hvorfor de skal melde sig ind i en idrætsforening.

Annette Vilhelmsen ridsede rammerne op for, hvad det er for en omskiftelig livsfase, de unge står i:

”Når vi i vores undersøgelse har spurgt de unge, hvad de bruger deres tid på, så viser det sig, at de oplever en øget tidsbelastning på godt 11 timer om ugen, blot ved at gå fra Folkeskole til Ungdomsuddannelse. Det er timer, som mange unge potentielt har brugt på idræt, da de var yngre,” sagde Annette Vilhelmsen, politiskansvarlig fra DGI’s Hovedbestyrelse.

Det er ikke ligegyldigt, om man er aktiv i en idrætsforening. Det er vigtigt! Fordi det giver de unge noget særligt

Anette Vilhelmsen, politisk ansvarlig for børn og unge i DGI's Hovedbestyrelse

"Og det er ikke ligegyldigt, om man er aktiv i en idrætsforening. Det er vigtigt! Fordi det giver de unge noget særligt, fordi det giver adgang til et særligt fællesskab og fordi man dermed bliver opdraget i foreningslivet," siger Annette Vilhelmsen. 

Barrierer hos de forbeholdne unge selv:

  1. Ufleksible foreningstilbud – at komme HVER torsdag kan de ikke forpligte sig på.
  2. Pris og prisstruktur: Det er for uoverskueligt at betale for en hel sæson: Det er mange penge på én gang og hvad nu, hvis jeg ikke fortsætter en hel sæson?
  3. Disse unge har lav tilltro til egne motionsevner.
  4. Der er for få senstarter-tilbud.

Kilde: Indsigter fra DGI Unge Task-force

Anbefalinger fra workshop-grupper:

”Lav nogle hold, som er lige udenfor døren – eksempelvis skolehold eller skolefodbold, så de unge ikke skal bruge tid på at transportere sig selv hen til et klubhus."

”Der skal mere fokus på bevægelsesglæde, og lidt mindre på vindermentalitet. Og så mere fleksible medlemskaber, så man ikke forpligter sig på samme måde som nu, men så man kan prøve forskelligt."

”I stedet for, at man laver en halvårsudbetaling, så ændr det til månedsudbetalinger, da det er mere overskueligt.”

”Accepter forskelligheden. Nogen tænder mere på sundhed frem for at vinde, det vil fastholde nogle af dem, som ikke er så bidt af selve aktiviteten eller vindermentaliteten."

Der skal mere fokus på bevægelsesglæde og lidt mindre på vindermentalitet

Citat fra workshopgruppe

”Gå sammen med andre foreninger, så man den ene uge kan spille tennis og den næste fodbold. Måske man kan lave en klippekortordning?”

”Vi skal blive bedre til at kigge i retning af nogle af de steder, hvor de unge er: Nemlig i skolerne, SFO'en og ungdomsklubben. De ved, hvad de unge tænder på og her vil vi fange dem på deres egen scene."

I stedet for en halvårsudbetaling, så ændr det til månedsudbetalinger, for det er mere overskueligt

Citat fra workshopgruppe

”Der mangler faciliteter og haltider til alle holdene. Og så skal vi skabe nogle følgeordninger, hvor man som instruktør kan følge nogen instruktører, som er mere erfarne. Det skal være fedt at være instruktør, ikke en byrde.”

”Sæsonstruktur: Vi skal i dialog med kommunerne herom."

”Vi har snakket om en DGI-tværfaglig forstyrrelse: Måske man indenfor DGI er lidt for præget af den kultur, som man færdes mest i? Vi tror, man kan lære noget af hinanden på tværs af idrætterne for her ser vi på idrætten udefra.”