Charlotte Bach Thomassen er ny formand i DGI

42-årige Charlotte Bach Thomassen bliver med sin valgsejr den første kvindelige formand for en stor dansk idrætsorganisation.

Charlotte Bach Thomassen, nyvalgt formand i DGI, løber og vinterbader. Og så har hun det meste af livet dyrket gymnastik. Foto: Jens Astrup

Charlotte Bach Thomassen er ny formand for de 1,5 millioner medlemmer i DGI’s 6.300 foreninger efter sin valgsejr 3. november på DGI’s årsmøde i Aarhus. Og dermed er det for første gang en kvinde, der står i spidsen for en af de helt store danske idrætsorganisationer.

Læs også: Charlotte Bach Thomassen: "Det skal gøres tydeligere, hvor uerstattelige foreningerne er i vores samfund"

Hun har siden november 2017 været næstformand i DGI, og blev valgt til formand med stemmetallet 215 mod 92 over sin modkandidat Mogens Kirkeby, medlem af DGI’s hovedbestyrelse siden 2013. Tre undlod at stemme.

"Kæmpe tak for en super flot opbakning," sagde en glad Charlotte Bach Thomassen fra talerstolen. Hun fortsætter:

"Jeg glæder mig helt vildt til at gå i gang med det fantastiske arbejde, der venter og de store udfordringer, der er. Også derude hvor det virkelig gælder – ude i idrætsforeningerne"

Vi har mange vigtige opgaver, især omkring børn og unges idrætsdeltagelse og arbejdet i regi af Bevæg for livet

Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI

Som ny formand for DGI sætter Charlotte Bach Thomassen sig for anden gang i spidsen for en væsentlig organisation i civilsamfundet: Før hun blev valgt som næstformandsposten i DGI, var hun gennem fem år ansat som generalsekretær for Det Danske Spejderkorps.

Solidt plantet i idrætten

Charlotte Bach Thomassen bor på Islands Brygge i København med sin mand og deres tre børn på 11,13 og 15 år. Hun er uddannet som cand.scient.pol. ved Københavns Universitet, og har dyrket gymnastik det meste af livet, ligesom hun også vinterbader og løber - og netop gymnastikken har været gennemgående i den nyvalgte formands liv.

”Jeg fik lov at indgå i et større fællesskab og udvikle mig selv og foreningen i en tidlig alder. Det var med til at danne alle i fællesskabet. Vi kunne samles om en interesse og flytte noget gennem frivillighed – og det skaber en sammenhængskraft, som vi i dén grad har brug for i dag. Både lokalt og på nationalt plan”, siger hun.

Ud over en solid idrætsbaggrund, bringer Charlotte Bach Thomassen også en stor ledelseserfaring med sig ind i DGI’s hovedbestyrelse – ikke bare fra årene i Det Danske Spejderkorps, men også fra sin tid som projektchef og souschef i DGI Storkøbenhavn fra 2009 til 2013.

Som ny formand afløser Charlotte Bach Thomassen afgående formand Søren Møller, som har stået i spidsen for DGI de seneste 17 år.

Charlotte Bach Thomassen er desuden medlem af bestyrelserne i DGI-byen og Lokale og Anlægsfonden.

Attraktive idrætsforeninger samler danskerne 

Som formand for DGI, kommer Charlotte Bach Thomassen til at gå forrest i arbejdet for at sikre, at idrætsforeninger samler danskerne og er attraktive steder at dyrke idræt. Foreningslivet giver mulighed for at styrke både den fysiske, mentale og sociale sundhed, og derfor skal idrætsforeningerne skal have de bedst mulige vilkår i Danmark.

Idrætsforeningerne giver forståelse for, hvordan andre mennesker lever deres liv, og det er helt uundværligt for sammenhængskraften i Danmark

Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI

Det er en vigtig opgave, som danskerne bakker op om – en analyse viser, at 92 procent af danskerne mener, at foreningslivet er en vigtig del af den danske kultur.

”I Idrætsforeningerne samles vi i lokale og aktive fællesskaber på tværs af nogle af de skel, vi ellers oplever i rigtig mange andre sammenhænge. Og det har vores samfund brug for. Det giver forståelse for, hvordan andre mennesker lever deres liv, og det er helt uundværligt for sammenhængskraften i Danmark”, siger Charlotte Bach Thomassen.

95 procent af danskerne mener da også, at det er vigtigt, at vi har idrætsforeninger i Danmark, og 92 procent mener, at de danske idrætsforeninger løfter en vigtig samfundsopgave.