Idræt og fællesskab giver 8.600 erhvervsskoleelever et KICK

Elever på over 40 erhvervsskoler skal prøve kræfter med alt fra fægtning til fodboldfitness og floorball. Med projektet KICK vil DGI få erhvervsskoleelever til at bevæge sig mere. Det giver en meget bedre skoledag, viser de første evalueringer.

High five mellem to elever, der prøver kræfter med nye idrætter og får mere bevægelse i undervisningen, fordi erhvervsskolen er med i projekt KICK Foto: Thomas Sinkbæk (arkiv)

Elever på erhvervsskolerne bevæger sig alt for lidt. Og de har dårligere sundhed end unge på andre ungdomsuddannelser. Samtidig går det langsomt for erhvervsskolerne med at leve op til kravet om, at eleverne ligesom i folkeskolen skal have 45 minutters motion og bevægelse dagligt.

Det skal projekt KICK nu gøre noget ved. DGI står bag projektet, der støttes af Nordea-fonden med 4 mio. kr.

Sådan kommer I med i projekt KICK

Projektet skal sættes i gang på 40 erhvervsskoler, hvor lærerne uddannes i at gøre idræt og bevægelse til en del af undervisningen, og over 8.000 erhvervsskoleelever vil få to timers skemalagt idræt om ugen.

Her vil eleverne – ofte i foreningernes egne faciliteter og med foreningernes egne instruktører – møde nye og anderledes idrætsaktiviteter.

”På erhvervsskoler er eleverne mindre aktive end på andre ungdomsuddannelser. Det gør vi noget ved nu. Vi ved, at aktive fællesskaber, der får pulsen op og grinet frem, gør en forskel for både den sociale, fysiske og mentale sundhed. Jeg er sikker på, at alle elever får succesoplevelser med projekt KICK. Det vil betyde en mere aktiv hverdag og give eleverne lyst og erfaringer, som de tager med sig videre i livet og ud på arbejdspladserne,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Fægtning og fodboldfitness på Social- og Sundhedsskolen

Projektet blev skudt i gang af DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen torsdag den 23. januar på Social- og Sundhedsskolen i Fredericia med et kick off-event, hvor der var sjove og alternative idrætsaktiviteter på programmet.

Alle elever på SOSU-assistent- og pædagogisk assistentuddannelsen skal i løbet 12 uger prøve kræfter med yoga, fægtning, kampsport og fodbold-fitness sammen med uddannede instruktører fra fire lokale idrætsforeninger.

Samtidig får alle lærere et kompetenceløft, og eleverne får ideer og input til, hvordan de selv kan sætte gang i idrætsaktiviteter på skolen.

Fysisk aktivitet styrker sammenholdet og giver lavere fravær  

Når projekt KICK sættes i gang på erhvervsskoler over hele landet, så bygger det videre på succesfulde erfaringer fra et pilotprojekt på Roskilde Tekniske Skole og erfaringer fra Aalborg og Aabenraa. Tilbagemeldinger viser bl.a.:

  • Over 80 % af eleverne oplever, at KICK-forløbet påvirker det sociale fællesskab og sammenhold positivt.
  • 2 ud af 5 elever oplever, at KICK-forløbet bidrager positivt til deres faglige udvikling og læring.
  • Over halvdelen af eleverne oplever, at KICK-forløbet har givet en bedre relation til deres lærere.
  • Der er lavere fravær blandt elever, der er med i KICK-forløbet.

”Med pilotprojektet blev der udviklet en metode, hvor vi kan se, at det gør en positiv forskel for både elever og lærere, når idræt og bevægelse bliver en del af skoledagen på erhvervsskolerne. Derfor er vi glade for at kunne støtte projektet, så det kan bredes ud på erhvervsskoler i hele landet. Vi håber, projektet kan øge elevernes trivsel og måske endda være med til at sænke frafaldet på erhvervsskolerne,” siger Henrik Lehmann Andersen, der er adm. direktør i Nordea-fonden. 

Bevægelse i fællesskab giver glæde og øger trivslen

På Social- og Sundhedsskolen i Fredericia glæder direktør Anne Mette Vind sig til samarbejdet med DGI og de fire idrætsforeninger. Hun fremhæver, at hvis eleverne skal opleve, at bevægelse i fællesskab giver glæde og velvære, så er det vigtigt, at eleverne møder nye idrætter i de omgivelser, de dyrkes til dagligt.

”Som erhvervsskole har vi ikke haft tradition for at arbejde med elevernes sundhed på den her måde, men vi glæder os rigtig meget til at få sat gang i KICK-projektet. Vi kan højne de fysiske og kognitive processer samtidig med, at projektet bidrager til at øge trivslen yderligere,” siger Anne Mette Vind.

Fredericia Kommune bakker op om projektet og har støttet økonomisk, bl.a. så idrætsforeningerne kan stille instruktører til rådighed i dagtimerne.

Meget mere bevægelse på 40 erhvervsskoler  

DGI vil med projekt KICK sætte bevægelse på skemaet på 40 erhvervsskoler, så omkring 8.600 elever bliver en del af projektet.

Målet er ikke blot at sikre, skolerne lever op til lovens krav om 45 minutters bevægelse dagligt, men i ligeså høj grad at inspirere eleverne til at være mere aktive og styrke fællesskabet. En bedre og mere varieret skoledag med bevægelse og skemalagte idrætsaktiviteter vil gøre en positiv forskel for elevernes trivsel.

Mere end 10 erhvervsskoler har allerede inden starten på projekt KICK meldt sig som interesserede. Projektet bakkes op af EEO, Erhvervsskolernes Elevorganisation og DEG, Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, der er interesseorganisation for alle danske erhvervsskoler.

Fakta om projekt KICK

  • Nordea-fonden støtter projekt KICK med 4 mio. kr. Erhvervsskolerne gennemfører projektet i samarbejde med DGI, lokale idrætsforeninger og kommunen.
  • Målet er, at omkring 40 af landets 86 erhvervsskoler deltager i KICK, dvs. over 1.400 lærere og 8.600 elever. Fem år efter projektets afslutning skal over 85.000 erhvervsskoleelever have været aktive med KICK. 85 procent af eleverne skal opleve, at KICK har været med til at øge deres personlige og sociale trivsel.
  • KICK består af tre indsatser på skolen: 1. uddannelse af lærerne, så de kan integrere bevægelse i undervisningen. 2. skemalagt og obligatorisk idræt for eleverne i samarbejde med lokale idrætsforeninger. 3. Ung-til-ung tilgang, hvor eleverne klædes på til selv at sætte gang i idrætsaktiviteter på skolen.
  • Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at elever på erhvervsskoler har en dårligere sundhed og adfærd sammenlignet med unge på andre ungdomsuddannelser. Andelen af unge, som aldrig er fysisk aktive er næsten dobbelt så stor på erhvervsskolerne som på gymnasierne.
  • Siden erhvervsskolereformen i 2015 har det været et krav, at elever på erhvervsskolernes grundforløb har 45 minutters motion og bevægelse dagligt. Der er ingen undersøgelser af, om erhvervsskolerne lever op til kravet.