Dan Skjerning blev valgt til DGI’s hovedbestyrelse

Er 49 år og bor i Gårslev mellem Vejle og Fredericia med Dorethe. Har 3+2 voksne børn.  

Siden 2016 formand for DGI Sydøstjylland.

Blev som 14 årig valgt til hovedbestyrelsen i Gårslev GF, hvor han nåede at have ti års jubilæum som bestyrelsesmedlem. Første idræt var fodbold, så kom håndbold, og volleyball har også fyldt meget.

Idrætten blev indgangen til lokalpolitik. Har siden 2001 været valgt til kommunalbestyrelsen i Vejle for Socialdemokraterne. Har været udvalgsformand i 11 år, valgt til forskellige institutionsbestyrelser og til f.eks. Det Danske Madhus.

Er også næstformand i den lokale brugs, teatermand på 25 år ved Gårslev Amatør Scene og får motion med både lidt oldboys bold og cykling.

Er uddannet typograf og lærer uden bachelor. Arbejder på et bosted for voksne handicappede.

Hvorfor stiller du op til DGI’s hovedbestyrelse?

DGI står på tærsklen til en super spændende periode, hvor det bliver utroligt vigtigt at få en samlet organisationen til at trække mod de mål, der er sat.

Klargøringen til den bevægelse har jeg via min formandspost i DGI Sydøstjylland været meget engageret i, og jeg vil utroligt gerne bidrage i et større omfang. Det bliver om muligt endnu mere vigtigt i fremtiden at have fokus på, hvor opgaverne løses, og hvem der har ansvaret for løsningen. Det kræver god kommunikation mellem alle led.

”Børn og unges lige adgang til foreningslivet” er en vigtig dagsorden. Hvordan kan DGI støtte foreningerne i det?

Børn og unge og foreningsdeltagelse er noget af det dybeste af DGI’s DNA. Det drejer sig om dannelse. I Danmark er vi et foreningsland, og DGI er om nogen eksponent for at få fællesskaber til at blomstre, og her er udviklingen af fællesskaber, der er rettet mod nutidens ungegruppe helt væsentlig.

DGI skal have en god værktøjskasse, der giver redskaber til at tage imod nye målgrupper – også der, hvor det er usikkert for det etablerede foreningsliv. Vi skal turde spørge og inddrage, og så også acceptere at unge i dag måske ikke vil det samme, som de ville, da jeg var helt ung. Vi ved, hvad der er godt, men værktøjskassen skal kunne tilpasses de unge, den enkelte forening eller det fællesskab, de er i.  Ligesom vi f.eks. har gjort i esport.

Hvordan kan DGI bedst arbejde for at nå målene om flere aktive i Bevæg dig for livet? 

DGI har en helt uvurderlig værktøjskasse i form af et utroligt kompetent personale, nogle fantastiske foreninger og en masse viden om udvikling. Vi skal bruge hinanden klogt, turde bringe hinanden i spil, og så tage det bedste til de mange nye grupper af borgere, vi kommer til at møde.

Der bliver ikke behov for stive og ubøjelige koncepter, men brugbare løsninger der kan formes, der hvor de skal bruges. Vi skal være bevidste om, at alle ikke skal være en del af det foreningsliv, vi kender i dag – der vil komme nye fællesskaber. 

DGI skal have ny formand på årsmødet. Hvad er for dig den vigtigste opgave en ny formand skal tage fat på? 

En formand skal være det sikre og stærke ansigt udadtil og den trygge og afsøgende kæmpe indadtil. Efter en stærk og markant formand som hr. Møller har vi brug for at få sat et stærkt nyt hold, der kan vise at DGI fortsat er en markant og god medspiller i det danske samfund.

Jeg ønsker mig en formand, der står fast på DGI dna´et, hvor bevægelse og fælleskab danner gode samfundsborgere, men også en formand der tør bringe organisationen sikkert ind i en ny æra.