Corona-guide for åbent vand-svømning

Se anbefalinger til åbent vand-svømning under Corona.

Udendørsidræt uden kropskontakt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

Det betyder, at åbent vand svømning er muligt.

Udstyr

Brug som udgangspunkt altid dit eget udstyr og lån det ikke ud til andre. Dette gælder både våddragt, handsker, sokker, badehætte, svømmebriller og havtaske.

Holdstørrelser

I må ikke samles mere end 50 personer. Sørg for at svømme sammen i mindre grupper og gerne med de samme personer hver gang, hvis muligt. Helst med en fast svømmemakker. Flere grupper af 50 personer kan træne samtidigt, så længe grupperne er effektivt adskilt. Der bør være personale/frivillige til stede ved træningen, som har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Der skal opretholdes minimum 1 meters afstand mellem deltagerne på holdet på land og minimum 2 meter ved fysisk aktivitet.

God håndhygiejne

Vær opmærksom på håndhygiejne og hav gerne håndsprit nær ved træningsstedet, hvis der ikke er adgang til vand og sæbe. Host i albuen eller i et lommetørklæde og bliv hjemme, hvis du udviser symptomer på f.eks. feber, hoste, muskelømhed. Tag straks hjem, hvis du begynder at føle dig syg.

Omklædning og klubhuse

Toiletfaciliteter og omklædningsrum må holdes åbne for kortvarig brug i forbindelse med, at I træner udendørs, men de må ikke tages i brug for anden ophold.

Vær opmærksom på, at der kun må være en person pr. 7,5 kvadratmeter gulvareal. Hvis der er mindre end 7,5 kvadratmeter gulvareal, må der være én person til stede.

Badning i baderum falder ikke ind under betegnelsen kortvarigt ophold i omklædningsrum. Hurtig omklædning med respekt for, hvor mange personer, der må opholde sig i omklædningsrummet af gangen er ok.

Vi opfordrer til, at man klæder om hjemme.

Man kan heller ikke være sikker på, at omklædningsfaciliteter er åbne i de klubber, man besøger, i denne tid.

Svømmemakker

Svøm aldrig alene. Find en svømmemakker, og hvis muligt gerne den samme makker hver gang. Ude på vandet er det svært at vide, om I holder 2 meters afstand til hinanden, men sørg altid for at holde øje med hinanden, som I ville gøre under normale omstændigheder.

Nyt åbent vand-site

I regi af Bevæg dig for livet er et revideret openwater.dk-site blevet lanceret, hvor både klubber og udøvere kan finde information og værktøjer til at komme i gang med åbent vand.

Find råd og inspiration lige her:

Følg altid sundhedsmyndighedernes anbefalinger på www.coronasmitte.dk

For svømmespecifikke spørgsmål vedrørende Covid-19 kan du skrive til corona@svoem.dk