Basketball i Danmark oplever stor stigning af medlemmer

Dansk basketball har oplevet en stigning på 1.139 medlemmer fra 2016 til 2017. Der er især fremgang hos klubberne i Storkøbenhavn og Nordjylland.

Der var 1.139 nye basketball spillere i 2017 i følge tal fra DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund. Foto: Bent Nielsen

Medlemsudviklingen i dansk basketball har i mange år været i fremdrift og året 2017 har også levet op til forhåbningerne, set ud fra de tal DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund har offentliggjort. I dag løber 13.813 spillere rundt i de danske baskethaller, hvilket er en stigning på 1.139 medlemmer svarende til 8,98 procent.

”Jeg tror at, medierne har meget at skulle have sagt, idet basketball er kommet mere på tv. Flere finder vej til hallen, fordi de ser det i tv’et,” udtaler David Bergmos, formand i Hjørring Basket, der har fået 34 flere medlemmer.

”Ud over mediernes indflydelse, tror jeg også, at BørneBasketFonden har haft en stor indflydelse på, at der er mange skolebørn, der er kommet ud og har oplevet at have en basketball i hånden,” siger Frederik Glavind, næstformand i Glostrup Basketball Klub, der har fået 22 flere medlemmer.

Basketball hitter især i Storkøbenhavn og Nordjylland

Storkøbenhavn og Nordjylland har især oplevet den positive fremgang. Storkøbenhavn, som historisk har en stærk basketkultur, kan mønstre en imponerende fremgang på 1.800 medlemmer gennem de sidste to år, mens Nordjylland, der omvendt ikke har så stærk en basketkultur, er vokset med 164 medlemmer fra 2016 til 2017.

”Vi har sagt til spillerne, at de kunne invitere en spiller med til træning. Derudover har vi været gode til at bruge sociale medier, hvor vi på Facebook har fundet forældregrupper i Glostup, og derigennem tilbudt en gratis prøvemåned til nye spillere,” fortæller Frederik Glavind.

”Vi har haft ansat en amerikaner i klubben, der har været rundt på skoler for at promovere sporten, og den vej igennem øge antallet af børnemedlemmer,” udtaler David Bergmos.

Basketballklubber spår en stor fremtid for dansk basketball

Både Glostrup Basketball Klub og Hjørring Basket er sikre på, at dansk basketball også i fremtiden vil opnå stor medlemsfremgang.

Klubberne mener, at det kræver engagerede frivillige, der er parate til at gøre en indsats. Samtidig skal der være fokus på at tilbyde sociale arrangementer på tværs af holdende i klubben.

”Hvis alle klubber begynder at have fokus på at rekruttere i nærområdet, og især får de frivillige kræfter ind i klubben til at tage hånd om de nye medlemmer, ser jeg ingen grund til at udviklingen ikke skulle fortsætte,” siger Frederik Glavind.

”Det handler om at få flere ned i hallen. Om det er ned at spille eller bare se en kamp, er underordnet. Det vigtigste er bare, at de kommer afsted,” fortsætter Frederik Glavind.

Medlemstal 2017 - DGI Basketball

0-12 år: 5.089 medlemmer

13-18 år: 3.858 medlemmer

19-24 år: 1.575 medlemmer

25-59 år: 3.142 medlemmer

60 år og derover: 149 medlemmer

Kilde: DGI's medlemstal

Medlemstal 2016 - DGI Basketball

0-12 år: 4.585 medlemmer

13-18 år: 3.529 medlemmer

19-24 år: 1.359 medlemmer

25-59 år: 3.055 medlemmer

60 år og derover: 146 medlemmer

Kilde: DGI's medlemstal