Ny næstformand og to nye i hovedbestyrelsen

Nels Petersen er ny næstformand i DGI, og Hans Henrik Heming og Dan Skjerning er nye medlemmer af hovedbestyrelsen.

Fra venstre: Nels Petersen, Hans Henrik Heming, Hanne Lene Haugaard, Charlotte Bach Thomassen og Dan Skjerning. Foto: Jens Hasse

DGI fik både ny formand, ny næstformand og to helt nye hovedbestyrelsesmedlemmer på DGI’s årsmøde den 3. november.

Til hovedbestyrelsesvalget var der kampvalg med fem kandidater til tre pladser. Og flest stemmer fik Hanne Lene Haugaard, der dermed blev genvalgt, ligesom der var valg til Hans Henrik Heming og Dan Skjerning. Valget betød samtidig et farvel til Per Frost Henriksen, der har siddet i hovedbestyrelsen siden 2010, og der var heller ikke valg til kandidaten Christina Hedegård.

Nels Petersen er ny næstformand

Nels Petersen fra Hillerød blev valgt som DGI’s nye næstformand uden modkandidater. Han afløser dermed Charlotte Bach Thomassen, der er DGI's nye formand. I fire år har Nels Petersen som hovedbestyrelsesmedlem i DGI været med til at sætte retningen i Danmarks breddeidrætsorganisation med 6300 idrætsforeninger og 1,5 mio. medlemmer.

”Én af DGI’s vigtigste opgaver de kommende år er sammen med DIF at implementere den vigtige strategi i Bevæg dig For Livet. Det er ambitiøst, men muligt i tæt samarbejde med staten, kommunerne og andre interesseorganisationer,” siger Nels Petersen.

65-årige Nels Petersen er tidligere chefredaktør på Frederiksborg Amts Avis, kommunikationsdirektør hos Falck/Group4Falck og senere kommunikationsdirektør og executive vice president hos Nykredit.

Landsstævnet har en særlig plads i nordsjællænderens hjerte, og til DGI Landsstævne i Svendborg i 2021 sidder han både i landsstævnebestyrelsen, er med i administrativ styregruppe og er politisk ansvarlig for bl.a. de store shows.

”I 2021 jeg vil bringe deltagerne tilbage som kernen i det store åbningsarrangement. De skal være med på stadion under hele åbningen, og så skal vi i åbningsshowet i langt højere grad vise DGI’s mangfoldighed end hidtil,” siger Nels Petersen.

Mere om Nels Petersen  

Hans Henrik Heming er nyt hovedbestyrelsesmedlem

Hans Henrik Heming fra København har de senere år været dybt engageret i DGI, bl.a. som politisk ansvarlig for DGI Svømning. Og svømning har en særlig plads i hans hjerte. Han var en af initiativtagerne til Danmarks første åbent vand-svømmeklub Copenwater og har svømmet 110 kilometer rundt om Bornholm.

I sit civile liv er Hans Henrik Heming en succesrig iværksætter. Han har bl.a. iværksat EarLabs og SwimEars og er engageret i NGO'en Plastic Change, hvor han har ansvaret for virksomhedspartnerskaber.

Han har desuden siddet i hovedbestyrelsen for Dansk Industri og været formand for e-Handelsfonden. Erfaringer herfra vil han også bruge til at gøre en forskel som medlem af hovedbestyrelsen i DGI.

 “En af DGI’s vigtigste opgaver er at gøre en forskel og skabe værdi sammen med idrætsforeningerne. Derfor betyder det meget for mig, at vi er tætte på foreningerne. Kun i dialogen med dem om deres udfordringer kan vi skabe de rigtige rammer og resultater,” siger Hans Henrik Heming.

Mere om Hans Henrik Heming 

Dan Skjerning er nyt hovedbestyrelsesmedlem

 49-årige Dan Skjerning brænder for idræt og foreningsliv.

”Børn og unge og foreningsdeltagelse er noget af det dybeste af DGI’s DNA. Det drejer sig om dannelse. I Danmark er vi et foreningsland, og DGI er om nogen eksponent for at få fællesskaber til at blomstre, og her er udviklingen af fællesskaber, der er rettet mod nutidens unge helt væsentlig,” siger Dan Skjerning.

Dan Skjerning bor i Gårslev mellem Vejle og Fredericia med Dorethe. De har 3+2 voksne børn. Som 14-årig blev han valgt til hovedbestyrelsen i Gårslev GF, og idrætten blev indgangen til lokalpolitik. Dan Skjerning siden 2001 været valgt til kommunalbestyrelsen i Vejle for Socialdemokraterne.

Han er også næstformand i den lokale brugs, teatermand på 25 år ved Gårslev Amatør Scene og får motion med både lidt oldboys bold og cykling. Dan Skjerning er uddannet typograf og lærer uden bachelor. Arbejder på et bosted for voksne handicappede.

Mere om Dan Skjerning 

Genvalg til Hanne Lene Haugaard

Udover at være en del af DGI’s hovedbestyrelse i yderligere to år, er Hanne Lene Haugaard også formand for DGI Gymnastik.

”Jeg brænder for DGI og alt det, som DGI står for. Og jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. For mig er foreningslivet en stærk værdi i sig selv,” siger Hanne Lene Haugaard.

Hanne Lene Haugaard er 47 år og bor i Vilstrup ved Haderslev. Gennem 12 år har hun været formand for idrætsforeningen Vilstrup UIF, der flere gange har markeret sig med nytænkende initiativer. Og det er netop en af hendes mærkesager at sikre tæt forbindelse mellem DGI og de 6300 idrætsforeninger.

Hanne Lene Haugaard er også medlem af Landdistrikternes Fællesråd og formand for styregruppen for fejring af Genforeningen i 2020. Hun arbejder desuden som freelance projekt- og procesunderviser.

Mere om Hanne Lene Haugaard