Administration i foreningen

Her får du vejledning i administration og daglig drift, blandt andet om registrering af foreningens kontaktpersoner.

43031_Skydning model sikkerhed_Administration.png

Medlemskab af DGI forudsætter, at vi ved, hvem der tegner foreningen. Vi skal kunne kontakte formanden og bestyrelsen både i nødstilfælde og i det daglige.

For at skyde med registreringspligtige våben er det et ufravigeligt krav, at I er medlem af en skytteorganisation (f.eks. DGI eller Dansk Skytte Union og/eller Dansk Firmaidræt) og for at opretholde medlemskabet er det ligeledes et krav at opfylde informationspligten og altid fortælle skytteorganisationen, hvem der tegner foreningen - misligholdelse kan i værste fald medføre, at foreningen ekskluderes og fratages muligheden for SKV!

Korrekt registrering af foreningens ledelse i DGI Foreningsservice sikrer, at I altid er opdateret gennem DGIs nyhedsbreve. Vi opfordrer jer til altid at læse nyhedsbrevet og viderebringe informationen til relevante i foreningen.

Læs mere om administration

Læs mere på DGI Foreningsservice.

Log ind på DGI Foreningsservice.

Digitalt medlemssystem - sådan bliver din skytteforening digital.

DGIs generelle tips & tricks om foreningsledelse.

Hjælpeskema: Administration

Hjælpeskema til administration

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.