Aktivitetskrav og våbeneftersyn

Her får du vejledning i aktivitetskravene til foreningen samt våbeneftersyn af medlemmernes privatejede våben.

43031_Skydning model sikkerhed_Aktivitetskrav og våbeneftersyn.png

Våbeneftersyn skal afholdes årligt af foreningen og for alle medlemmer med privatejede våben (SKV2). Gennem SKV-portalen bekræftes våbenlisten af formanden.

Via SKV-portalen har formanden altid adgang til den opdaterede våbenliste. Foreningen bestemmer selv, hvornår i løbet af kalenderåret årets våbenliste skal tjekkes, og hvis der er fejl eller mangler på våbenlisten, skal SKV kontaktes så fejlen rettes hurtigst muligt. Hvis bekræftelsen på årets våbenliste ikke er modtaget senest den 31/12 via SKV-portalen, bliver foreningen spærret for behandling i SKV.

Ved våbeneftersyn kontrolleres blandt andet:

  • Ejerforhold pr. våben er korrekt ifølge våbenlisten
  • At skytten på våbenlisten er medlem af foreningen og betaler kontingent
  • For pistol/revolver: At medlem med våbenpåtegning er aktivt skydende (mindst 4 gange årligt)
  • Kontrol af SKV1 (nuværende bestyrelsen er godkendt af PAC) og SKV3 (boksadgang skal fornys hvert 5. år, og våbenopbevaringen skal være godkendt af politiet)

Det årlige våbeneftersyn skal udføres af foreningsledelsen, det kan ske under tilstedeværelse af en DGI Våbenkonsulent.

Aktivitetskravet betyder, at alle pistol/revolver-skytter skal skyde 4 gange årligt.

Læs mere om aktivitetskrav og våbeneftersyn

SKV-portalen.

Find din lokale skyttekonsulent og aftal gratis besøg af DGIs våbenkonsulent.

Hold SKV1 opdateret jf. §15 i Bekendtgørelse om våben og ammunition.

Hjælpeskema: Aktivitetskrav

Hjælpeskema til aktivitetskrav

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.