Skydebane og faciliteter

Her får du vejledning i vedligeholdelse af foreningens skydebane og politigodkendelse.

43031_Skydning model sikkerhed_Skydebane og faciliteter.png

Der må kun skydes på en skydebane i henhold til banens instruks, som skal være ophæng på skydebanen og godkendt af det lokale politi.

Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens skydeanlæg vedligeholdes, f.eks. skal kuglefang være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og huller i skivebagvæggen på indendørs baner må ikke overstige 5 cm i diameter.

Der skal ligeledes være ophængt dokumentation for gyldig forsikring.

Forsikringscertifikater udsendes på en ny måde

Fra 1. januar 2024 er det ikke længere Tryg, der er forsikringsselskab bag de kollektive forsikringer for ansvar og arbejdsskade, og de kollektive forsikringer bliver nu serviceret af vores forsikringsmægler, Hansson & Partners.

Derfor har alle skytteforeninger og skydebaneforeninger fået en mail fra Hansson & Partners om forsikringsdækningen for 2024. Som noget nyt medsendes et link til et certifikat, som den enkelte forening selv udfylder med foreningens navn, så den har dokumentation til politiet på, at foreningen er korrekt dækket, nemlig via ansvarsforsikringen i forsikringsselskabet HDI, og via arbejdsskadeforsikringen i forsikringsselskabet Dansk Arbejdsskade.

Din forening er automatisk forsikret gennem medlemskabet af DGI og/eller Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), læs mere om dækningen på Idrættens Forsikringers hjemmeside: https://www.idraettensforsikringer.dk/

Læs mere om skydebane og faciliteter

Skydebaneforeningen Danmark kan rådgive om skydebaner, faciliteter og vedligehold.

Kapitel 3 om Anvendelse af godkendte skydebaner i Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse

Læs mere i Sikkerhedsbestemmelserne stk. 302 og kapitel 5.

Hjælpeskema: Skydebane og faciliteter

Hjælpeskema skydebane og faciliteter

Brug dette skema som en hjælp til at få overblik over foreningens næste handlinger for at styrke sikkerheden.

Din forening kan bruge skemaet på egen hånd eller i dialogen med DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt.