Veluddannede instruktører er det bedste for svømmerne

Svømmerne får den bedste undervisning, og forældre kan få kompetente svar på deres spørgsmål. I Helsingør Svømmeklub har uddannelse af instruktører høj prioritet, og det er med til at skærpe klubbens profil

At gå til svømning i Helsingør Svømmeklub skal både være lærerigt og sjovt. Derfor sender klubben løbende instruktørerne på uddannelse og kursus, så de har et højt fagligt niveau og får nye ideer til lege og aktiviteter Foto: Bent Nielsen (arkivfoto)

”Forældrene skal vide, at det er kompetente instruktører og trænere, der underviser børnene i svømning. Derfor går vi målrettet efter at uddanne vores instruktører og trænere endnu mere.”

Sådan siger Trine Salling Gudnitz fra Helsingør Svømmeklub. Hun er breddechef og leder af skolesvømningen og nye vækstområder. Klubben har 2700 medlemmer, langt de fleste børn.

”Vi vil det bedste for medlemmerne. Derfor skal alle instruktører have en grunduddannelse, og de skal løbende på kursus, så de får nye lege ind og nye ideer. Det er med til at give god svømmeundervisning,” siger Trine Salling Gudnitz.   

Svømmeundervisning på nye måder

Helsingør Svømmeklub har omkring 70 instruktører, trænere, hjælpetrænere. Klubben samarbejder også med kommunen om at undervisere folkeskoleelever i svømning.

Og der er stort fokus på, at du kan blive dygtigere til at svømme på mange andre måder end ved at svømme baner frem og tilbage i bassinet.

”Med uddannelser og kurser vil vi gerne gøre instruktørerne opmærksomme på, at de kan undervise på andre måder og få dygtige svømmere ud af det.  Vi vil gerne have nye lege ind og f.eks. bruge aqua action og boldspil. Det er også med til at fastholde svømmerne i klubben,” siger Trine Salling Gudnitz.

Det giver både ny svømmefaglig viden, et plus på CV’et og personlig udvikling at tage en uddannelse.

”Når forældrene kommer og spørger om, hvorfor børnene spiller bold i vandet i et kvarter, så skal instruktørerne kunne fortælle, hvad det gør godt for. Derfor skal de have en teoretisk baggrund,” forklarer Trine Salling Gudnitz.

8 med til DGI Aqua Convention

For at få ny inspiration til klubben og instruktørerne har Helsingør Svømmeklub tilmeldt 8 personer til DGI Aqua Convention den 29.-30. oktober. En weekend med masser af workshops om alt fra babysvømning til aqua fitnesss og svømning i åbent vand.

Som noget helt nyt har DGI Aqua Convention for første gang en inspirations- og udviklingsdag målrettet svømmeskoleledere og breddechefer, og her Trine Salling Gudnitz tilmeldt sig.

”Jeg håber at få ny inspiration til, hvordan jeg kan blive en bedre leder for vores instruktører, og hvordan vi kan gøre klubben endnu bedre. Det er spændende, at der både bliver mulighed for få faglige input og for at erfaringsudveksle,” siger hun.

Noget af det vigtigste ved at sende instruktører og trænere af sted på uddannelser og kurser er netop, at de kan dele ud af deres nye viden, når de kommer hjem i klubben.

”De skal være foregangsmænd i forhold til nye initiativer. Så vi hele tiden kan udvikle både instruktører og klubben. Det giver os en stærk profil,” siger Trine Salling Gudnitz.