På hjælpetrænerkursus i skoletiden

Som en del af et skole- og foreningssamarbejde var eleverne fra 6. klasse på Timring Læringscenter i skole på en lørdag. Et samarbejde som har værdi for begge parter.

Det skal være sjovt at lege med og det gjorde alle i hvert fald den lørdag.

”Det blev en super, sjov og fantastisk dag. ”Christina Stüker og Dorthe Kock havde fokus på opvarmningsprogrammer og masser af lege. Der var også fokus på at byde velkommen og selv at planlægge og sætte aktiviteter i gang.” Det siger Anders Maabjerg, der er lærer på skolen i Timring, i Herning Kommune.

Der er i forvejen et samarbejde mellem skolen og foreningen bl.a. i forbindelse med årets idrætsemneuge i uge 41, hvor motion og bevægelse fylder hele skemaet. I forlængelse af en samtale om det opstod ideen til kurset. Foreningen ville gerne lave et samarbejde, så man kunne få fat i de unge lidt tidligere og give dem lyst til at engagere sig.

”Vi vil gerne opfordre og inspirere de ældste elever på vores skole til at tage ansvar for de yngre elever på skolen. Skolen har i forvejen en fornuftig ordning, hvor 5. klasse er venskabsvenner for de nye i 0. klasse og dermed hjælper dem med at komme godt i gang med skolelivet. Den ældste klasse i vores skole er 6. klasse og da de fleste tilbud fra DGI er fra 7. klasse ville vi lave vores egen uddannelse for at få eleverne i gang før de skifter skole.”, siger Lars Toftdahl Nielsen, der er kasserer i den lokale idrætsforening Aktiv Timring.

Med lidt snak kom skolen og foreningen frem til et ”hjælpetrænerkursus”. Via et møde med Christina Stüker og Dorthe Kock resulterede det i et kursus, lørdag 26. oktober. Her deltog 14 ud af 19 elever fra 6. klasse ud over enkelte andre unge hjælpetrænere fra foreningen.

Som instruktør oplevede Christina og Dorthe et godt lokalt engagement, hvor der ikke er langt fra tanke til handling og hvor samarbejde er den største naturlighed.

”Det mærkede vi, fra vi trådte ind ad døren. Lærere, elever og frivillige fra foreningen kendte hinanden og stemningen var derfor også god og afslappende lige fra start til slut. Vi oplevede et stort engagement fra både eleverne, lærerne og trænerne – alle bød ind i snakken og aktiviteterne,” siger Christina Stüker.

Skolen har taget stafetten

På skolen i Timring er der hver dag et skemalagt ”motionsbælte”. Her har eleverne i 6. klasse ansvaret for at skabe lege og aktivere eleverne fra 2. – 5. klasse.

”Vi håber på, men føler også, at det smitter, så de yngre årgang glæder sig til, at det bliver deres tur til at overtage. Vi vil også gerne vise, at idræt skal være sjovt. At alle kan dyrke idræt og være med uanset niveau. Vi sætter dog også idrætten ind en større sammenhæng i undervisningen. Ud over det idrætsfaglige indgår foreningslivet f.eks. i historiefaget og anatomi i faget natur og teknologi,” siger Anders Maabjerg, der dog også se andre muligheder.

”Vi har intentioner om at inddrage flere senioraktiviteter. Kroket er allerede en del af bevægelsesugen i uge 41, men den lokale strikkeklub kan eventuelt også være en mulighed. Det kan jo styrke finmotorikken.”

Det er Lars Toftdahl’s indtryk, at alle var meget positive.

”Vi håber, at vi kan tænde en lille gnist i eleverne og give dem lyst til at være hjælpetrænere i foreningen også selvom de skifter skole i nærmeste fremtid.”

Christina Stüker er sikker på, de unge er super dygtige igangsættere og rollemodeller for de mindre børn i Timring – både på skolen og i foreningen:

”Det skyldes ikke mindst de tydelige og nærværende voksne der er omkring dem, som støtter og vejleder og som giver dem en tryg øvebane i forhold til at sætte lege og aktiviteter i gang for andre.

Trænerspirerne har fra december mulighed for at øve sig som trænere i Aktiv Timrings forskellige idrætstilbud i fritiden. Hermed bliver de klar til at få overrakt diplomer ved foreningens forårsopvisning 2020.

Der er således meget, der tyder på, Aktiv Timring og den lokale skole, Timring Læringscenter gentager succesen næste år.