DGI Sydvest Tidtagning

DGI Sydvest tager hvert år tid på ca. 30 motionsløb eller MTB/cykelløb i Sydvest- og Sønderjylland.

Vi har moderne chip tidtagningsudstyr, som vi stiller til rådighed for DGI´s medlemsforeninger mod et administrationsgebyr + udgifter til startnummer og chip + løn/kørsel til tidtager.

Vi opretter tilmeldingssiden på Sportstiming.dk ud fra jeres ønsker i aftaleformularen og sender en tidtager til jeres løb. Tidtageren har målportal, startnumre (lavet 2 dage før løbet) og tidtagningsudstyret med.

Onlinetilmelding, online startlister og resultater formidles over Sportstiming.dk. Dette giver dig som arrangør øget kvalitet til dine deltagere, og frigiver ressourcer i foreningen, sammenlignet med de ressourcer, der bruges til manuel tidtagning og administration.

Ved mindre løb (under 100 deltagere) bør det overvejes om foreningen selv vil tage tid via APP´en ”ST tidtagning” og derved spare løn og kørsel til tidtageren. Få mere info hos vores koordinator Jesper Møller.

Priser:

16 kr. + moms = 20 kr. til DGI Sydvest administration
4 kr. + moms = 5 kr. pr. startnummer
4 kr. + moms = 5 kr. pr. chip
Dette gælder både online tilmeldte og evt. eftertilmeldinger på løbsdagen.

DGI Sydvests vejleder/tidtager koster 300 kr. i timen + kørsel (3,70 kr./km). Tiden udregnes fra ankomst til løbsstedet og indtil alt er pakket sammen og vejlederen kan køre igen. (overvej evt. APP-løsning).

Læs mere i aftaleformularen, som udfyldes og sendes til Jesper Møller på mail jm@dgi.dk
Du/I er altid velkommen til at ringe og få mere info, og vi vil selvfølgelig snakke godt sammen, hvis vi skal tage tid på jeres løb.

Aftaleformular tidtagning DGI Sydvest 2023