Historisk medlemsfremgang i DGI Midt- og Vestsjælland

Idrætsforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland gik frem med 13.114 medlemmer i 2022. Hermed er der nu flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

I to år stak corona-pandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk kom foreningerne i DGI Midt- og Vestsjælland så stærkt tilbage, at vi nu har flere medlemmer end før corona-pandemiens indtog i Danmark. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at de midt- og vestsjællandske idrætsforeninger havde en samlet fremgang på 13.114 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 222.057 medlemmer – det højeste antal nogensinde.

Også i DGI på landsplan var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 123.116 flere medlemmer, så der nu er 1.771.646 medlemmer i idrætsforeningerne. Det er en stigning på 7,5 %.

Opblomstring af idrætsdeltagelsen efter corona
I 2019 var der for første gang over 218.000 medlemmer i idrætsforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland. I corona-året 2020 mistede foreningerne 10.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage – og endnu flere kom til.             

”I løbet af 2022 har vi atter kunne se ind i et år med opblomstring af idrætsdeltagelsen, og det viser sig i de flotte medlemstal, som nu ligger klar. Frivillige trænere, ledere og instruktører har lagt et stort arbejde i at sikre den gode modtagelse og gøre det nemt og attraktivt for medlemmer at vende tilbage til deres stærke, fysiske fællesskaber. Det fortjener stor anerkendelse,” siger bestyrelsesformand i DGI Midt- og Vestsjælland Bruno Lundgård Hansen.

Børnesvømning fotograf Palle Peter Skov.jpg

Højdespringerne i landsdelen
Gymnastik, fodbold, svømning og fitness er DGI Midt- og Vestsjællands største idrætter, og på samme måde også blandt landsdelens højdespringere. I 2022 er gymnastik gået frem med 7,9 %, svømning med 15,3 % og fitness med 15,8 %. Padel, en ny idræt, som har vundet særligt indpas over blot få år, er i 2022 gået frem med 2.000 medlemmer i landsdelen, hvilket er en medlemsstigning på hele 194 %.

I Roskilde Gymnastikforening kan formand Lars Walmod godt nikke genkendende til den positive fremgang. I 2021 havde foreningen 1.227 medlemmer og i 2022 steg antallet til 1.538, hvilket er en stigning på 25,3 %.

”I 2022 har vi stort set haft udsolgte børnehold over hele linjen. Vores 17-25-årige har også fundet vej tilbage til foreningen, og vi fornemmer fortsat en medlemsfremgang i denne aldersgruppe. Meldingen fra stort set alle de medlemmer, som er vendt tilbage ovenpå corona-nedlukningerne, er, at foreningslivet kan andet og mere end fitnesscentrene, og at det er holdånden og fællesskabet, som trækker dem tilbage til vores hold.”
 
Drenge og piger spiller Padel_Kreditering Esben Zøllner Olesen.jpg

Også Lynge-Broby Idrætsforening er i 2022 gået stærkt frem i antallet af medlemmer. I 2021 havde foreningen 1.469 medlemmer og i 2022 steg antallet til 1.877 – altså en stigning på 27,8 %. Om medlemsfremgangen udtaler formand for Lynge-Broby Idrætsforening, Henrik Stilling:

”I Lynge-Broby Idrætsforening har vi hele tiden fokus på medlemmernes ønsker og behov, når vi udvikler vores aktiviteter. Målet er at skabe rammer, så flest mulig kan dyrke idræt og motionere i fællesskab. Det betyder for eksempel, at vi over de seneste år har investeret i en række nye padel-baner, og det har stået for en stor del af medlemsfremgangen. Vi er en stærk idrætsforening, og padel-banerne er alene blevet til på baggrund af de frivilliges indsats. Det er vi meget stolte over.”

Børnene er tilbage i fællesskaberne
På tværs af landsdelen er idrætsdeltagelsen blandt de 0-6-årige gået frem med 10,6 %, og for de 7-12-årige lyder stigningen på 4,1 %. Medlemsstigningen blandt børn i 0-12-års alderen er særlig glædelig, da hårde corona-år satte sit ultimativt største aftryk på idrætsdeltagelsen blandt netop disse aldersgrupper. I dag er der flere børn i de midt- og vestsjællandske idrætsforeninger, end før corona-pandemiens indtog i Danmark.

”Fremgangen i 0-12-årige medlemmer viser, hvor meget fællesskaberne betyder og har været savnet under corona-pandemien. Under nedlukningen og perioder med restriktioner blev mange af de yngste væk fra idrætsfællesskaberne, og det har for nogle haft store konsekvenser for den sociale og mentale trivsel. Vi glæder os meget over, at de nu er tilbage i idrætsforeningerne, men tror også, at der eksisterer et større potentiale, og derfor vil vi nu skrue endnu mere op for indsatsen med at byde flere velkommen – ikke mindst de 13-24-årige, hvor medlemsfremgangen ikke har været lige så markant,” afslutter bestyrelsesformand i DGI Midt- og Vestsjælland Bruno Lundgård Hansen.

Dyk ned i alle tallene på www.dgi.dk/medlemstal