Nye tal: Mange flere medlemmer i idrætsforeningerne i DGI Midtjylland

Idrætsforeningerne i DGI Midtjylland gik frem med 6.147 medlemmer i 2022. På landsplan er der flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

Padel er en af de hurtigst voksende idrætter i DGI Midtjyllands foreninger.

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk kom foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) så stærkt tilbage, at de på landsplan nu har flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 110.878 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer - det højeste antal nogensinde.

Også i DGI Midtjylland var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 6.147 flere medlemmer svarende til 4,8 %, så der nu er 134.456 medlemmer i de 527 idrætsforeninger i DGI Midtjylland.

Det betyder, at to års coronanedgang er vendt til fremgang, og at idrætsforeningerne i DGI Midtjylland nu er så godt som tilbage på niveauet fra 2019.

Der er fremgang i alle aldersgrupper og alle kommuner på nær en lille nedgang i Ikast-Brande. Det er især blandt de 0-6-årige og de 25-39-årige, og i de voksne aldersgrupper er der kommet flest nye kvinder til.

Blandt idrætterne er de fem største, fodbold, gymnastik, svømning, fitness og håndbold, alle gået frem. Især fitness og padel har fået mange nye medlemmer i 2022.

Begejstrede formænd

I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I coronaåret 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage - og endnu flere kom til.             

Formand for DGI Midtjylland Lars Engeborg glæder sig over, at den positive udvikling også gælder på tværs af de midtjyske kommuner og inden for alle aldersgrupper.

”Det er fantastisk, at de midtjyske idrætsforeninger er tilbage på niveauet fra 2019 efter to svære år. De mange frivillige, der hver dag gør en forskel, fortjener stor anerkendelse,” siger formand for DGI Midtjylland Lars Engeborg og tilføjer:

”Vi glæder os især over, at samtlige aldersgrupper går frem. Det understreger, at foreningsidrætten har stor værdi uanset alder. Fremgangen er særlig stor blandt voksne kvinder, som er en målgruppe, foreningslivet traditionelt har haft svært ved at tiltrække og fastholde. Det lover godt for fremtiden.”

Det synspunkt deler DIF’s formand, Hans Natorp:   

”Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.”

Visionsarbejdet fortsætter

Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

Her har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som ’Fodboldfitness’, ’Five-a-side Håndbold’ og ’Voksenfjer’, der gør det nemmere for alle at være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der bl.a. er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, på tiltag for langtidsledige og socialt udsatte, på motionstilbud for ældre og meget mere.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som fodbold og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

Fakta om medlemstal

Det samlede medlemstal for idrætsforeningerne i DGI og DIF på 2.339.654 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer.

Tallet er for kalenderåret 2022, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.  

På www.dgi.dk/medlemstal kan du se tallene for de to organisationer og dykke dybere ned i DGI’s tal.

Om ’Bevæg dig for livet’

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. ’Bevæg dig for livet’ er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, og startskuddet lød i 2015.

Siden har ’Bevæg dig for livet’ bl.a. udviklet nye idrætskoncepter, tilbudt rådgivning, gennemført kampagner og stået bag events som Royal Run.

Derudover var der 25 såkaldte visionskommuner i 2022, som har forpligtet sig til at arbejde målrettet med visionen.