Samarbejde mellem skole og idrætsforening gavner skoleeleverne

Da Aadum skole i samarbejde med Aadum I & U holdt Aktivitetsdag for skolens elever, var der masser af idræt, leg og bevægelse på skoleskemaet.

På Aadum skole gør de meget ud af de 45 minutters fysiske aktivitet i løbet af skoledagen. Så da Aadum skoles lærere skulle på seminar en hel skoledag, tog skolebestyrelsesformanden straks kontakt til Jytte Bjørslev, formand for Aadum I & U og bad om hjælp til at aktivere skolens elever. Og Jytte Bjørslev ikke tøvede med en hjælpende hånd.

”Her i byen hjælper vi hinanden på tværs af skole og foreninger, og vi har et godt samarbejde, så vi ville naturligvis gerne hjælpe med at lave en aktivitetsdag. Vi har tidligere haft DGI-instruktør Max Rasmussen ude og aktivere de mindste elever med stor succes, og jeg var derfor ikke i tvivl om, at vi ville have besøg af ham igen, ” fortæller Jytte Bjørslev.

Derfor tog Jytte Bjørslev kontakt til Børn- og ungekonsulent Charlotte Egede Frost ved DGI Vestjylland, som planlagde dagen for 0.-3. klasse i samarbejde med Aadum I & U samt de to DGI-instruktører Max Rasmussen og Michael Watsham. En dag fyldt med masser af idræt, leg og bevægelse, men også med fokus på at være den gode kammerat.

Mens 0.-3. klasse blev aktiveret i Aadum hallen sammen med nogle forældre og pædagoger fra byens børnehave, var 4.-6. klasse på ”efterskole for en dag” på Dejbjerglund Efterskole.

Idræt er mere end fodbold

For de cirka 50 børn i 0.-3. klasse startede Aktivitetsdagen med at lege med bløde bolde og kegler. Her blev der øvet koordinering, kropskontrol og balance. Eleverne skulle blandt andet balancere med keglen på én hånd, og når det lykkes, skulle de prøve at balancere med keglen, mens den bløde bold lå i keglens tykke ende – som var det en isvaffel.

Det er så vigtigt, at børn tør lege, prøve ting af og ikke være bange for at fejle

Max Rasmussen, DGI-instruktør

For Max Rasmussen og Michael Watsham var fokus, at børnene skulle finde ud af, at man kan lege på mange måder, og at idræt er mere end fodbold.

”Vi kommer jo ikke bare for at lege. Der er nogle kvaliteter og læring i legene til fordel for børnene. For eksempel er leg med kegler og bløde bolde ikke noget, børnene er vant til at lege med, så de kan ikke lave fejl. Og det er så vigtigt, at børn tør lege, prøve ting af og ikke være bange for at fejle, ” siger Max Rasmussen.

Og selvom Max Rasmussen har rundet de 70 år og selv kalder sig PHD – pensionist hele dagen – så var både børn og voksne imponerede over hans energi og indlevelse.

”Det er dejligt at få muligheden for at deltage og engagere mig i min søns skole. Det er super sjovt, og Max er fuld af energi som en Duracell kanin, ” griner Janni Hansen, mor til en dreng i 1. klasse.

Den gode kammerat

Nogle af børnene i 0.-3. klasse er motoriske og adfærdsmæssigt utrygge og skubber til hinanden i stedet for at fortælle, hvad der er galt. Og her kunne de forskellige lege også medvirke til at lære børnene, hvordan de begår sig, og hvordan man kan lære af at lege.

Netop derfor havde både Max Rasmusen og Michael Watsham også hele tiden fokus på antimobning og at være den gode kammerat, og før legene gik i gang, forklarede de tålmodigt reglerne, og hvordan man i legen kunne være en god kammerat.

Med Michael Watsham legede børnene blandt andet kæde-tagfat og forskellige tillidsøvelser, hvor børnene skulle stole på hinanden. Lege som mange af børnene kendte i forvejen, men ved at forklare legen med udgangspunkt i at være den gode kammerat, fik børnene nye perspektiver på legen, og de fik stor ros for deres indsats.

”Jeg bemærkede i denne runde, at fangerne var gode til at fange børnene, så det var svært at blive befriet. Men pludselig så begyndte de frie at arbejde sammen og hjælpe med at befri, og det er kammeratskab, ” siger Michael Watsham efter en af tagfat-legene til børnene.

Involverer børnene

For både Max Rasmussen og Michael Watsham var det også vigtigt at involvere børnene og spørge ind til, hvad de syntes om legene. På den måde fik børnene også reflekteret over legene.

Og da børnene bliver spurgt, hvad de syntes om dagen, lyder det:

”En milliard gange sjovere end en almindelig dag. ” ”Den bedste dag i mit liv. ” ”Det har været lidt kedeligt. ” ”Mega sjovt. ” ”Super sjovt”.

For Max Rasmussen og Michael Watsham var det godt at høre alle børnenes tilbagemeldinger, for det kunne de jo også lære noget af.

Aktiviteter der også kan bruges i hverdagen

Det er bare fedt at se så meget bevægelse, glæde og grin, det er nogle gode oplevelser for børnene at have på tværs af klasserne

Louise Bjørslev, forælder

Og det var ikke kun børnene, der fik noget ud af dagen. De forældre og pædagoger, der deltog i Aktivitetsdagen, fik også mange gode ideer og redskaber med, de kan bruge i det daglige.

”Det er nogle gode udfordringer, børnene bliver stillet, og dem med lavt selvværd kan få det boostet en dag som i dag. Mange af de her aktiviteter kan bruges i hverdagen – både i fritiden, i skolens frikvarterer, eller hvis der er brug for fem minutters time out i en time. Og så er det bare fedt at se så meget bevægelse, glæde og grin, det er nogle gode oplevelser for børnene at have på tværs af klasserne, ” siger Louise Bjørslev, forælder til to af børnene.

Der var naturligvis også tid til masser af grin, sjov og ballade gennem hele Aktivitetsdagen. Særligt var det en stor succes under en af tagfat-legene, da de voksne var fangere. De voksne blev på denne måde rollemodeller for børnene og viste, at voksne også leger, laver fejl og i det hele taget lærer af at lege. Her genlød hallen af hvin, skrig og latter hos børnene, mens de voksne spænede rundt og forsøgte at fange børnene.