De kommer hjem igen

Få glæde af unge i foreningen efter efterskolelivet. Bliv inspireret af initiativer, der bygger bro mellem efterskole, nuværende og hjemvendte elever og sjællandske foreninger.

En historie i 3 kapitler om brobygning, tætte relationer og vigtig læring for efterskoler, idrætsforeninger og de hjemvendte efterskoleelever.

Kapitel 1: Brobyggeren

På Sorø Gymnastikefterskole bygger 3 bropiller tætte relationer mellem skolen, efterskoleeleverne og de sjællandske foreninger. De 3 piller er en opvisningsweekend, en foreningsaften og en træneruddannelse.

Tanken bag initiativerne er at styrke båndene mellem eleverne på Sorø Gymnastikefterskole og sjællandske foreninger. 

Rasmus Sinding er afdelingsleder på SGE og initiativtager til en opvisningsweekend den 26.-27. marts i år.  1.300 gymnaster fra 30 foreninger og 900 tilskuere var med til den første udgave af Sorø Opvisningsdage, og de 210 elever på Sorø Gymnastikefterskole stod for alt fra planlægning til praktiske opgaver under arrangementet.

”Jeg kunne gå rundt og nyde dagen. Eleverne greb opgaven og klarede det fint,« fortæller Rasmus Sinding, som er foreningsmenneske "ind til benet," som han selv siger.

Vigtig målgruppe for foreningen

Rasmus Sinding understreger betydningen af, at foreningerne udbyder hold for unge, der kommer hjem fra efterskole.

”Efter-efterskoleelever kan godt være en målgruppe, som foreningerne har det lidt svært med,” siger han.

For eleverne kan det blive et antiklimaks at komme hjem til et lille hold i en slidt gymnastiksal efter det store fællesskab og de ofte fine faciliteter på efterskolerne.

”Som forening kan man godt stile efter både gode faciliteter og organisere særlige hold for efterskoleelever, for eksempel hold, der er fælles for flere foreninger. Det må gerne koste, for efter-efterskoleeleverne er en vigtig målgruppe. Derfor skal man se dem som en ressource, som er værd at investere i,” siger Rasmus Sinding.

For efterskolen er det vigtigt, at eleverne står for opvisningsdagene. Men arrangementet har flere sidegevinster end elevernes oplevelser og læring. For med opvisningsdagene møder skolen ikke blot de sjællandske foreninger, som har hold med. Dagene byder også på gensyn med gamle elever. 

”Faktisk havde vi relationer på alle hold, både elever, der kommer tilbage som instruktører, og elever, som er med på opvisningsholdene. Så det var et glædeligt gensyn,” siger Rasmus Sinding.

På et hold fra Hedehusene var tre ud af fire gymnaster tidligere elever.

Formel og uformel uddannelse

Mens eleverne er på skolen kan de få en formel træneruddannelse, men de får også en uformel uddannelse i form af praktiske erfaringer med at organisere store arrangementer som Sorø opvisningsdage i marts og senere i år DM i dans for efterskoler.

DM er den 28. april, 700 efterskoleelever fra hele landet er med, og også her klarer skolens elever de praktiske opgaver. De sælger billetter, styrer musik og lys, rydder op og gør rent.

”Her til morgen roste en af mine kolleger vores elever for at være rigtig gode til at organisere,” siger Rasmus Sinding og flækker i et væg-til-væg-smil.

Smilet skyldes ikke mindst, at rosen til skolens elever er et bevis for, at de har lært noget, da de organiserede Sorø Opvisningsdage i marts.

De tre SGE-elever er ikke i tvivl om, at de har lært noget, de kan bruge, når de kommer hjem.

”Forhåbentlig kan jeg få lov at være med til lidt mere i min forening, nu hvor jeg har prøvet det,” siger Sarah Angermann-Ougaard, der har dyrket gymnastik hele sit liv og været træner i Karlslunde GF. 

Sjovt at organisere

»Det er sjovt at organisere store arrangementer,” siger Sarah Angermann-Ougaard, elev på SGE. Og Jonas Jæger Munkebjerg er enig:

”Normalt er det lærerne, der styrer det hele, mens vi er på gulvet. Her var det os, der skulle styre det hele og få alt til at spille. Så oplever man tingene fra en anden vinkel.”

Jonas styrede lyssætningen under opvisningerne. Emilie Kastrup Olsen, der havde en rengøringstjans – måske fordi hun var længe om at vælge sin opgave – er også positiv.

”Man opdager, at det kræver en del, men det var fedt, at man ikke bare var gymnast, men en del af noget større,” siger Emilie Kastrup Olsen.

Både hun og Sarah Angermann-Ougaard har taget den træneruddannelse, som efterskolen udbyder.

”Vi har fået inspiration til at planlægge træning, sammensætte program til opvisning og være et forbillede for gymnasterne,” fortæller Emilie.

Så nu kan de tage rollen som ”den store træner,” i stedet for at være hjælpeinstruktør, men efterskoleopholdet har også givet dem mod på at prøve nyt.