Få styr på året med et digitalt årshjul

Slagelse MTB bruger Plandisc til at synliggøre årets aktiviteter.

Det digital årshjul

Tjek årshjulet på hjemmesiden hos Slagelse MTB ungdom. Når musen føres over et felt, for eksempel vintertræning, kommer en kort forklarende tekst om aktiviteten.

”Vi bruger facebook til aktiviteter i den kommende uge, og årshjulet til at få overblik over hele året,” fortæller Dan Høgh, som er en af fire trænere i et team i ungdomsafdelingen i Slagelse MTB.

Ungdomsafdelingen bruger Plandisc som er en digital kalender, hvori de har indsat events, løb, træningstider og fokuspunkter for trænerne. 

”Plandisc er et overbliksværktøj. Før var det svært at planlægge, så alle kunne følge med. Nogen vidste noget. Ingen vidste det hele,« siger Dan Høgh.

Nu kan de samle det hele i deres årshjul. Hjulet har tre niveauer eller ringe, men kan dog også vises som en liste. De tre niveauer er:

  1. Træning
  2. Event og løb
  3. Hovedopgaver, som fortrinsvis er for trænere med trænermøder, planlægning og kurser.

Også info til forældre

Det betyder, at alle kan følge med i klubbens aktiviteter - også forældrene. Og det er et plus, for når du cykler mtb kan andre ikke på samme måde som på en fodboldbane følge med fra sidelinjen.

"Det er lidt diffust. Ofte er vi spredt for 1000 vinde. Det er ikke som til fodboldtræning," siger Dan Høgh.

Derfor giver årshjulet viden om, hvad der sker hvornår.

”Hvis nogen spørger om noget på facebook, så henviser vi eller forældre henviser hinanden til årshjulet,” siger Dan Høgh og tilføjer:  ”Forældrene er faktisk ret gode til at hjælpe hinanden.”

Skabelon med tilretninger

Slagelse MTB har efterhånden et års erfaring i arbejdet med det digitale årshjul. Dan Høgh blev introduceret til Plandisc på et onlinekursus og brugte senere et par aftener på at sætte det op. På et møde sidste vinter planlagde trænerne, hvad de ville satse på og udarbejdede så en skabelon.

”Efterhånden som vi kommer til det, så retter vi til og følger op på det. Der kan komme ændringer, men når tingene først ligger der, er de nemme at justere. Nu skal vi bare rette til. Det sparer tid,” siger Dan Høgh.

Det var ham, der opbyggede grundmodulet.

”Nu er vi to, der har adgang til at rette, så ikke alle skriver alt muligt,” siger Dan Høgh og understreger, at årshjulet også kan bruges til tilbageblik, så man kan bruge erfaringerne, når aktiviteterne justeres.