Frivilliggruppe på facebook skaffer nye hænder

Rekruttering via facebook får nye til at tage del i de frivillige opgaver i Stouby GIF

Sedler i hallen, en facebookgruppe og en infoaften. Det er nogle af de initiativer, som foreløbig har givet 24 frivillige i Stouby GIF, syd for Hedensted. Initiativerne er inspireret af Klub Frivillig i Idrætsforeningen Skjold Skævinge (ISS). Da de hørte om idéen etablerede de en arbejdsgruppe, som skal systematisere opgaverne og få flere til at give en hånd med i foreningen.

”Fem tøser har startet det op,” siger Susanne Storm, som kom med i november og nu er tovholder for gruppen. 

Facebookgruppe

Susanne Storm har oprettet facebookgruppen Klub Frivillig i Stouby, hvor folk kan melde sig til at være med. ”I starten var det en lukket gruppe, men det var dumt. Nu er gruppen åben, og det har vist sig, at flere gerne ville være med,” siger Susanne Storm.

Nye ansigter – nye idéer

Ifølge Jan Pedersen som er formand for Stouby GIF er en del af dem, der har meldt sig, nogle som i forvejen blander sig. ”Vi skulle helst have lokket nogle nye med. Udfordringen at få fat i de 25-30-årige. De har måske en anden omgangskreds end dem vi allerede kender, og kan bringe nye idéer ind,” siger han. 

Infoaften

Susanne Storm kan bekræfte, at det netop var hvad der skete, da frivilliggruppen holdt infoaften i Multihuset. Her var både nye ansigter og nye idéer ”Stouby er en aktiv by, så de samme går igen i foreningerne, men der var også nye ansigter, som jeg ikke havde set før,” siger Susanne Storm.

Hun og frivilliggruppen fortalte om deres planer. Opgaverne blev præsenteret, og alle fik mulighed for at byde ind med egne idéer: ”Der var for eksempel et forslag om at lave en affaldsdag, hvor hele familien være med,” siger Susanne Storm. 

Opgaver på facebook

Der er nok at tage fat på fra trøjevask til stoleopsætning ved sommerfesten og vedligehold af tennisbanen i sommerhalvåret. Afdelingerne i idrætsforeningen beskriver, hvad der skal laves, og opgaverne lægges så ud på facebook. ”Konceptet er godt. Man bliver en del af en bruttotrup og bliver spurgt om man vil være med i en enkeltstående opgave. Man kan overskue, hvad man siger ja til og bliver en del af fællesskabet,” siger hovedformand Jan Rosenmaj Pedersen, og tilføjer: ”Bliver man grebet, kan man også tage større opgaver på sig.”