5 gode råd: Sådan skaber I et motiverende miljø

Her kan du læse en håndfuld gode råd om at skabe et miljø, hvor ideerne kan blomstre og blive til virkelighed.

Ikki Lyng Knudsen og Anton Høegh fremhæver netværket i landsbyklyngen som helt afgørende for, at Det Maritime Hus i Bønnerup blev skabt.

5 gode råd: Skab et motiverende miljø

1. Skab et mødested

Et klubhus eller forsamlingshus kan blive stedet, hvor folk mødes, og hvor nye netværk opstår. Prøv at lave faste ’åbne eftermiddage’ eller ’åbne aftener’, så folk ved, hvornår de kan møde andre i huset. Kaffe på kanden, en opslagstavle og en Facebookgruppe er også med til at skabe netværk.

2. Hold projektcafeer jævnligt

En projektcafe er en samling, hvor alle, der har lyst, kan være med. Der skal være en mødeleder, men det behøver ikke være den samme hver gang.

 • Samlingen begynder med en runde, hvor alle fortæller, hvorfor de er der. Nogle kommer måske med en god idé. Andre vil gerne lære nogle at kende og arbejde med på en idé.
 • Mødelederen laver en kort opsummering: Hvor mange ideer og projekter er der?
 • Deltagerne fordeler sig på de forskellige idéer. De skal ikke føle sig forpligtede til at fortsætte med at arbejde på netop den idé, men de er med lige nu.
 • De enkelte grupper arbejder videre. Nogle holder måske arbejdende møder, hvor de får nogle opgaver fra hånden, allerede mens de er der. Andre snakker måske om visioner og muligheder eller diskuterer konkrete problemstillinger. Der kan altså godt være flere forskellige projekter på forskellige udviklingsniveauer.
 • Alle grupper sørger for, at der er en aftale om, hvad der nu skal ske, og hvornår de mødes igen.

Projektcafeer fungerer bedst, hvis de holdes jævnligt, for eksempel en gang om måneden, og hvis de afholdes, uanset om der kommer 5 eller 20 deltagere. 

3. Snak om jeres forventninger

Det er let at flyve med på de store drømme i en gruppe. Men brug lidt tid på at snakke om jeres forventninger til gruppearbejdet:

 • Hvor tit skal I mødes, og hvornår er næste gang?
 • Hvem er tovholder og indkalder til møder?
 • Hvilke forventninger har I til hinanden?
 • Hvad arbejder I hen imod?
 • Kan I fordele ansvarsområder?
 • Hvilke forventninger har I til fremdriften i projektet?
 • Hvad motiveres I af hver især?
 • Hvad kan dræbe motivationen hos jer?

4. Snak om roller

Tag en snak om jeres forskellige roller i gruppen.

Nogle er handlingsorienterede og vil gerne videre hurtigst muligt. Andre er detaljeorienterede og har brug for, at der er styr på en række mindre aspekter, inden man går videre. Atter andre har mest fokus på det sociale i gruppen.

Hvis I har sat ord på jeres roller, bliver det lettere at tale om dem, hvis det ind imellem slår gnister. Det bliver også lettere at grine af dem sammen.

Læs mere om Belbins 9 teamroller

5. Prøv andre møde- og arbejdsformer

Et gruppearbejde behøver ikke at indebære en række fysiske møder om aftenen. Måske fungerer det bedre for nogle at arbejde med deres projekt i dagtimerne, eventuelt to og to sammen. Måske skal der laves virtuelle opsamlinger indimellem.

Tag en snak om, hvordan I sikrer fremdrift i arbejdet, samtidig med at I ikke låses fast af den traditionelle mødeform. Læs mere om at holde bedre møder.

Kilde: Ikki Lyng Knudsen, formand for landsbyklyngen Midt i Norddjurs. Hør hende fortælle mere i podcasten: Sådan skaber I et motiverende miljø.