Årsmøde 2022

Hvert år sidst i november holder DGI Sydøstjylland sit årsmøde. Det er det samme som en generalforsamling i en forening.

Årsmødet 2022 bliver afholdt mandag den 28. november for repræsentanter for foreninger, idrætsledelser, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.

Årsmødet finder sted i kl. 18-21.30 i Vingsted Hotel og Konferencecenter.

Dagsorden er ifølge vedtægterne; der vil blive fremlagt beretning, regnskab og budget, samt være nyvalg af minimum to bestyrelsesmedlemmer. Du kan møde de foreløbige kandidater her.
Bemærk, at der er mulighed for opstilling til bestyrelsen indtil stemmerne afgives på årsmødet.
Se mere om kravene og forventningerne til bestyrelsesarbejdet.

Programmet starter med spisning og afsluttes med kaffe. 

Undervejs suspenderes mødet for at kåre Årets forening 2022.

Hvorfor skal du tage med?
På årsmødet møder du andre foreninger, så I kan inspirere hinanden og styrke netværket inden for lige præcis jeres idræt. DGI Sydøstjylland har 500 medlemsforeninger, som alle opfordres til at tage med til årsmødet og tilkendegive, om de er tilfredse med tingenes tilstand i DGI.

Må du sige noget? Og stemme?
Ja, alle har taleret til DGI’s årsmøde. Både medlemmer, landsdelsforeningens bestyrelse og medlemmerne i de forskellige idrætsgrenes idrætsledelser og udvalg.

Hver forening har stemmeberettigede repræsentanter på baggrund af deres medlemstal:
0-100 medlemmer har 2 stemmer
101-200 medlemmer har 3 stemmer
201-300 medlemmer har 4 stemmer
301-400 medlemmer har 5 stemmer
401-500 medlemmer har 6 stemmer
flere end 500 medlemmer har 7 stemmer

Endelig dagsorden med bilag finder du her på siden fra mandag den 14. november.

Vi glæder os til at se dig til årsmødet!