Brug lokale idrætsforeninger til at få mere bevægelse i skolen

Med Åben Skole får I ny inspiration til idrætstimerne, mere aktive elever og hjælp til temaundervisning i tæt samarbejde med lokale idrætsforeninger og -ildsjæle i Sydøstjylland.

De lokale idrætsforeninger har stor viden om netop deres idræt og erfaring med at skabe bevægelsesglæde, motivation og kampgejst hos børn og unge. Gennem et samarbejde med en lokal idrætsforening kan I få ny inspiration til jeres undervisning og drage nytte af foreningens store ekspertise indenfor netop deres felt.

Hvad er Den Åbne Skole?

Den Åbne Skole er et element i den seneste Folkeskolereform, der betyder, at folkeskolerne er forpligtet til at inddrage lokale kulturinstitutioner og foreninger i undervisningen.

Formålet med Den Åbne Skole er at sikre en varieret skoledag, styrke børnenes trivsel og give dem et indblik i fritids- og kulturaktiviteter i deres lokalområde.

Foreningsforløb tilpasset jeres undervisning

I tæt samarbejde med foreningen sammensætter I et forløb, der er tilpasset jeres undervisning, målgruppe og læringsmål. Foreningsforløb er relevante for alle klassetrin, og det er helt op til dig og foreningens repræsentant, hvordan forløbet skal se ud.

Læs mere om vores muligheder nedenfor.