Skabelon til standardvedtægter

Få hjælp til at udforme eller opdatere din forenings vedtægter med afsæt i skabeloner til standardvedtægter tilpasset netop din foreningstype.

Idrætsforeninger og andre medlemsforeninger bør have gennemarbejdede, opdaterede vedtægter. Derfor har DIF og DGI sammen lavet nogle standardvedtægter, der kan tilpasses efter behov.

Alle skabeloner er til inspiration, men de er udarbejdet, så de også kan bruges, som de er. Skabelonerne kan bruge som værktøj, når foreningen stiftes, og når foreningen ønsker at justere eller opdatere sine vedtægter.

Fra skabelon til virkelige vedtægter

Hvor meget eller hvor lidt, der skal med i vedtægterne, er en smags sag, men du kan finde generel information om, hvad der bør medtages i vedtægter i Vejledning om generelle krav til en forenings vedtægter, udarbejdet af DGI's juridiske chef, Steen F. Andersen.

DGI har også udarbejdet et eksempel på vedtægter, der opfylder minimumskravene. Dem kan du finde i DGI's vedtægtsgenerator.

De standardvedtægter, som DIF og DGI har udarbejdet, er tænkt til at være udtømmende, så de blot skal tilpasses din forenings ønsker.

Brug skabelonerne

Skabelonerne er udarbejdet i april 2019 og udformet som Word-dokumenter, du selv kan udfylde og redigere.

Tre hovedtyper af idrætsforeninger

Type 1: En forening med én idrætsaktivitet.
Du finder standardvedtægter til sådan en forening her.

Type 2: En forening med flere idrætsaktiviteter samlet i én forening.

Sådanne foreninger kaldes også flerstrengede foreninger. Her er aktiviteterne ikke selvstændige foreninger, men de enkelte idrætter styres af udvalg eller lignende. Al økonomi ligger i selve foreningen, men udvalgene kan godt have en vis adgang til at disponere inden for et fælles budget. Bestyrelsen er ansvarlig for alle aktiviteter og der er kun ét regnskab.

Du finder standardvedtægter til en forening med flere aktiviteter samlet i en juridisk enhed her.

Type 3: En forening med flere idrætsaktiviteter organiseret sådan, at de fælles anliggender varetages af en hovedforening. Hver idræt varetages af en selvstændig forening, der er med i fællesskabet, men har egen bestyrelse, generalforsamling og eget regnskab.

Du finder standardvedtægter til sådan en hovedforening her, og du finder standardvedtægter til de selvstændige afdelinger her.

Støtteforeninger

En del idrætsforeninger har også en selvstændig støtteforening. Du finder standardvedtægter til en støtteforening her.

Supplér med en forretningsorden

Bestyrelsen i foreningen kan vælge at supplere vedtægterne med en forretningsorden, der beskriver regler for bestyrelsens arbejde. 

Du finder en standardforretningsorden for en bestyrelse her.