Tingbjerg Idrætspark

Visionen for Tingbjerg Idrætspark er at gå fra et monofunktionelt anlæg til et flerfunktionel parkanlæg der vil åbne brugen af området for nye og flere anvendelser og brugere

Tingbjerg Idrætspark skal skabe møder mellem mennesker, det organiserede og det selvorganiserede, skabe ejerskab, give ansvar og skabe forankring. Ved at åbne Tingbjerg Idrætspark op for andre og nye aktiviteter er det visionen at skabe fællesskaber på tværs af aktiviteter, generationer og social baggrund og at give børn og unge en introduktion og tilknytning til et aktivt fritidsliv.

Et af målene er at skabe både fysisk og social sammenhæng til den omkringliggende by, og her kan Tingbjerg Idrætspark som et attraktivt, socialt, rekreativt og aktivt lokalt samlingspunkt, bidrage ved at binde boligområdet Tingbjerg sammen med Tingbjerg Idrætspark og skabe koblinger og en sammenhængskraft med både det omkringliggende København og Gladsaxe.

Tingbjerg-Idrætspark A3 1.2000 Tekst.jpg

Udviklingen af projektet er udført af DGI Storkøbenhavn og MASU Planning i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning, FSB, Brønshøj-Husum lokaludvalg og Brønshøj boldklub, Cricket klubben, og i tæt dialog og samarbejde med andre lokale foreninger, boligsociale indsatser og eksisterende tilbud i Tingbjerg. Projektet er koordineret med Teknik- og miljøforvaltningen.