Ja tak til flere bynære parker

Fælles udtalelse fra idrætten: Ja tak til flere bynære parker, der summer af liv, fællesskab, idræt og aktivitet.

Læs den fulde udtalelse her: Fælles udtalelse fra idrætten: Ja tak til flere bynære parker, der summer af liv, fællesskab, idræt og aktivitet


Uddrag af udtalelse:

Danmark ligger med helt i toppen af Europa, når det handler om at have gode muligheder for at være fysisk aktiv i sit lokalområde. Det skyldes en mangeårig indsats fra både kommuner og idrætsforeninger.

Udviklingen fortsætter i takt med, at befolkningens idrætsvaner ændrer sig. Væksten i idrætsdeltagelsen i de seneste 20 år har først og fremmest været i karakteriseret ved, at danskerne har taget de udendørs rammer mere aktivt i brug.

Udendørsaktiviteternes kvaliteter kalder således i stigende grad på danskerne og i dag dyrker størstedelen af danskerne idræt i det fri.

København har dog, i modsætning til de fleste andre kommuner, relativt begrænset adgang til natur inden for kommunegrænsen. Til gengæld er der mange attraktive parkarealer og lokale, grønne områder, som københavnerne søger mod, når de ønsker at dyrke idræt og motion.

Hellere mange mindre, grønne og bynære parker end én stor

Det glæder derfor en lang række af idrættens organisationer og aktører, at et politisk flertal i Borgerrepræsentationen ved budgetforhandlingerne sidste år vedtog, at Nordhavn i København skal have en stor grøn park på 28 hektar – svarende til cirka halvdelen af Fælledparkens størrelse.

Idrættens organisationer og aktører ser frem til, at planlægningsarbejdet påbegyndes i en åben proces, hvor By&Havn, Københavns Kommune, lokale borgere og foreninger samt andre interesseorganisationer, kan bringe de mange forskellige hensyn og ønsker til parkernes anvendelse i spil.

Idrætten ser flere bynære grønne, lokale områder og parker, som gør det let for lokalbefolkningen at dyrke et aktivt fritidsliv i Nordhavnen. Vi støtter op om hovedtankerne i den strukturplan, som blev lanceret sidste år for det videre arbejde i Nordhavn, hvor der planlægges 7 grønne bynære parker.

En af de afgørende faktorer for at fremme aktivt brug af de grønne arealer er, at afstanden ikke må være for stor, hvilket især kan være en begrænsende faktor for børnefamilier. De grønne områder må derfor maksimalt kunne nås inden for fem minutters gang – svarende til ca. 400 meter for børnefamilier. Af den grund anbefaler idrættens organisationer også, at der hellere skal planlægges flere mindre, grønne og bynære parker end én stor.

For idrætten er det helt afgørende for udviklingen af Nordhavnens lokale liv, at de kommende parker rummer plads til de mange kommende motions- og idrætsaktive beboere i Nordhavnen. Parkerne er og bliver de væsentligste og mest anvendte ”idrætsarenaer” i København – og de grønne arealer i Nordhavn skal derfor kunne imødekomme mange forskellige behov, som lokalbefolkningen har til deres aktive fritids- og udeliv; både i den traditionelle foreningsidræt, i lokale fællesskaber og i den mere selvorganiserede outdooridræt.

(Uddrag slut)

Læs den fulde udtalelse herFælles udtalelse fra idrætten: Ja tak til flere bynære parker, der summer af liv, fællesskab, idræt og aktivitet

Underskrivere

Nordhavn IF - Forening for Idrætsklubber i Nordhavn

DGI Storkøbenhavn

DBU København

Hovedstadens Svømmeklub, København

Boldklubben Skjold