Ventelister eksploderet i København

Ventelisterne til foreningsidrætten i Københavns Kommune er steget markant de sidste tre år.

Flere og flere børn i Københavns Kommune må stå på venteliste til den idræt, de vil gå til. (Arkivfoto: Jens Hasse)

DGI Storkøbenhavn har gennemført en ny ventelisteundersøgelse blandt forældre med ét eller flere børn under 18 år i Københavns Kommune.

Der er tale om en ganske bemærkelsesværdig og dramatisk udvikling siden DGI Storkøbenhavn sidst gennemførte en lignende undersøgelse i 2018. Blandt hovedresultaterne i den nye undersøgelse er blandt andet, at hele 68,2 pct. af de adspurgte forældre har oplevet, at deres barn/børn står eller har stået på venteliste til en idrætsforening i Københavns Kommune. I 2018 var denne andel ”kun” på 55,5 pct. af respondenterne.

Skærmbillede 2021-09-30 145239.jpg (1)

Som noget nyt har DGI Storkøbenhavn i den nye ventelisteundersøgelse også spurgt forældrene om den aktuelle situation; dvs. hvordan deres oplevelse af ventelisteproblemerne er lige nu og hér ift. deres barn/børn. Dette spørgsmål giver således et nutidsbillede af udfordringerne.

Skærmbillede 2021-09-30 151007.jpg

Næstformandens kommentarer til undersøgelsen

Pia Nisted, der er næstformand i DGI Storkøbenhavns bestyrelses har følgende reaktioner på resultaterne i den nye ventelisteundersøgelse:

”Vi oplever, at vores idrætsforeninger oplever en usædvanlig stor mangel på trænere og instruktører, hvilket sandsynligvis hænger sammen med at alle har ekstremt travlt i både arbejds- og privatliv efter genåbningen af samfundet. Så på en måde er de nye data også udtryk for, at der er mange, der ikke har den samme tid og de samme muligheder for at engagere sig som tidligere i foreningslivet. Det går konkret ud over antallet af hold, som børn og unge kan tilmelde sig.”

Pia Nisted supplerer:

”Men forældrenes oplevelse af ventelister er også en mere grundlæggende konsekvens af den generelt dårlige facilitetsmangel i kommunen. Især til de store børneidrætter som fodbold, svømning og gymnastik halter kommunen lang efter ift. andre kommuner. Vi anerkender fuldt ud, at politikerne er opmærksomme på problemerne, hvilket også det seneste flotte budgetforlig er udtryk for, men når efterslæbet på idrætsfaciliteter er opstået hen over de seneste 20 år, kan det desværre ikke fixes med et godt budgetforlig eller to.”

Baggrund, metode og statistisk usikkerhed

Undersøgelse har i alt 705 respondenter, der alle er voksne forældre og er bosiddende i Københavns Kommune og alle har ét eller flere hjemmeboende børn under 18 år.

De 705 respondenter betyder, at vi rent statistisk med 99% sikkerhed kan sige, at de indsamlede resultater ligger +/-5% (konfidensinterval) inden for de ”sande” værdier (dvs. de værdier, som vi ville få, hvis vi havde spurgt samtlige forældre i Københavns Kommune).

Kønsfordelingen i stikprøven er 64% fædre og 36% mødre.

Undersøgelsen er gennemført fra juli – september 2021 via et SMS-baseret spørgeskema i tæt samarbejde med analysebureauet ”Opeepl” (https://www.opeepl.com).

 

For yderligere kommentarer, kontakt

For politiske kommentarer, kontakt: Pia Nisted, næstformand for DGI Storkøbenhavn. Tlf. 2928 0378.

For kommentarer vedr. undersøgelsens metode eller baggrund, kontakt: Kasper Lund Kirkegaard, Team politik og analyse. Tlf. 2974 4982.

Bilag – se undersøgelsens samlede resultater på de følgende grafer

1.jpg

2.jpg3.jpg (1)

4.jpg (1)

5.jpg (1)