Kandidatpræsentation - valg til DGI Sydøstjyllands bestyrelse 2023

DGI Sydøstjylland vælger ny formand for landsdelen på årsmødet 2023. Derudover skal vælges næstformand og minimum tre kandidater, der som en del af landsdelsbestyrelsen skal arbejde for at sætte retning på udviklingen af idræts- og foreningslivet i hele Sydøstjylland.

DGI Sydøstjyllands bestyrelse viser vejen for hele landsdelen og sikrer, at der skabes rammer og vilkår til gavn for alle medlemsforeninger. På årsmødet den 30. november skal organisationen have en ny formand samt vælge næstformand og minimum to medlemmer til bestyrelsen. 

I alt fire poster er på valg og alle, der ønsker at stille op, er velkomne til at melde sig indtil stemmerne afgives.

Kravene til posterne ses nedenfor og nederst på siden finder du en præsentation af de kandidater, der på forhånd har meldt, at de stiller op til valg på årsmødet den 30. november. De er præsenteret efter, hvilken post de opstiller til og dernæst i alfabetisk rækkefølge efter deres fornavn.  

For posterne i bestyrelsen skal kandidaterne kunne opfylde følgende: 

  • Være med til udvikle de frivillige idrætsforeningers vilkår, rammer og betingelser, så de kan udvikle et stærkt foreningsliv.

  • Tale de idrætsfrivilliges sag og varetage deres behov for en stærk stemme i debatten om foreningsliv i vores landsdel.

  • Bruge sine kompetencer til at identificere nuværende og kommende generationers behov og ønsker til attraktive og udviklende idrætsfællesskaber. 

  • Bidrage til at gøre det kommende DGI Landsstævne i 2025 i Vejle til en uforglemmelig oplevelse for mange tusind mennesker.

  • Det er en styrke, men ikke en forudsætning, hvis kandidaten har kendskab til det kommunale landskab og kan være med til at præge beslutninger, som påvirker foreninger og idrætsaktive.

For posten som formand for DGI Sydøstjylland er det derudover en fordel, hvis kandidaten:

  • Er indstillet på at være landsdelsforeningens ambassadør udadtil.

  • Har erfaring med bestyrelsesarbejde og forstår, hvad det vil sige at arbejde i en politisk ledet organisation.

  • Har erfaring med kommuner på strategisk og praktisk niveau, og kan medvirke til, at DGI Sydøstjylland over de næste fem år styrker det strategiske samarbejde med landsdelens fem kommuner.

  • Har kommunikative evner, er medievant og kan agere på sociale medier. Kandidaten skal bruge sin stemme til at være dagsordensættende i debatten om forenings- og idrætsliv i Sydøstjylland.

For posten som næstformand gælder, at:

  • Kandidaten skal kunne træde i formandens sted, samt deltage, hvor formanden er udpeget via formandsrollen.

Kandidaterne skal have tilhørsforhold til vores geografiske område og have en god tilknytning til foreningslivet. DGI betragter mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset køn, alder, religion, eller etnisk tilhørsforhold til at melde sig som kandidat. Valget finder sted på DGI Sydøstjyllands årsmøde den 30. november 2023 og valget er gældende for en 1- eller 2-årig periode.

Arbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen mødes i udgangspunktet en gang om måneden. Herudover kan der være yderligere møder alt efter hvilke opgaver, der skal varetages af den enkelte. Alle bestyrelsesmedlemmer er omkostningsdækket, og har du opgaver, som kræver frihed fra job og møder udenfor vanlig arbejdstid, så vil det også blive tilgodeset i et vist omfang.

For formanden gælder, at der er arbejde i dagtimerne og der tildeles et vederlag for posten.

DGI Sydøstjylland er en politisk NGO, som har en foreningsvalgt bestyrelse. 

Har du spørgsmål eller ønsker flere oplysninger, kan du kontakte direktør Peer Stokholm på telefon 79 40 44 09 eller mail peer.stokholm@dgi.dk