Kommunernes tilskud til foreningerne

Folkeoplysningsloven er rammen om den kommunale støtte til idrætsforeningerne. Kommunernes støtte består af direkte tilskud til aktiviteter og støtte til lokaler og faciliteter.

Grundlaget for kommunale tilskud til det folkeoplysende foreningsliv er beskrevet i folkeoplysningsloven. Loven er en rammelov, dvs. at det er staten, der med Folkeoplysningsloven har formuleret rammen.

Foreninger er berettiget til at modtage tilskud, når de opfylder folkeoplysningens krav. Læs om kravene i ”Hvad er en folkeoplysende forening?

Inden for rammen er det op til den enkelte kommune at beslutte, hvor mange penge, de vil afsætte til folkeoplysende aktiviteter, og hvordan de vil prioritere midlerne.

Det er – ifølge lovens §17 – op til den enkelte forening, at beslutte, hvordan tilskuddet skal bruges. Foreninger har altså udstrakt selvbestemmelse over de penge, de modtager.

 Støtten består grundlæggende af to dele:

  1. Direkte støtte til aktiviteter.
  2. Støtte til lokaler og faciliteter.

Direkte støtte til aktiviteter

Kommunerne har pligt til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år og kan yde tilskud til aktiviteter for personer over 25 år. Det er et krav, at der er tale om medlemmer, når en forening søger om tilskud, men der er ikke fastsat en sats for tilskuddene.

Kommunen skal – ud fra objektive kriterier – opstille en model for tilskud, der er tilpasset lokale forhold.

De tilskud, kommunerne giver, er typisk medlems-, aktivitets- og grundtilskud samt tilskud træner- og lederuddannelse, rekvisitter m.v.

Støtte til lokaler og faciliteter

Folkeoplysningsloven forpligter kommunen til at stille offentlige lokaler og udendørs anlæg gratis til rådighed eller give foreningerne lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Når kommunen anviser lokaler har aktiviteter for børn og unge fortrinsret. Herefter folkeoplysende voksenundervisning og så aktiviteter for voksne.

Hvis kommunen ikke kan anvise egnede lokaler, skal den give et lokaletilskud til private lokaler, der ejes eller lejes af foreningerne. Tilskuddet skal – ifølge folkeoplysningslovens § 25 – være på minimum 65 procent af driftsudgifter til lokaler, der ejes eller lejes til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

En del kommuner yder mere end minimumskravet på 65 procent. I 2019 ydede 53 procent af kommunerne mere end minimumskravet.

Kilde: Denne tekst er baseret på Folkeoplysningsloven og på Delrapport 3 ”Det frivillige Folkeoplysende Foreningsarbejde, som er udarbejdet af Videncenter for Folkeoplysning, marts 2021.

Vis mere Vis mindre