Hvad er en folkeoplysende forening?

For at jeres forening kan ansøge om lokaler og økonomisk støtte ved kommunen, skal den være godkendt som folkeoplysende forening.

En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne, for eksempel idrætsaktiviteter.

Som folkeoplysende forening kan I søge kommune om adgang til lokaler og faciliteter. I får også mulighed for at søge om eksempelvis tilskud til aktiviteter og drift.

Folkeoplysningsloven opstiller en række krav til foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde, for eksempel idrætsforeninger:

 • at foreningen er hjemmehørende i kommunen
 • at foreningen som udgangspunkt er åben for alle
 • at den har en ansvarlig bestyrelse
 • at den er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel

Desuden skal foreningen tilbyde ’folkeoplysende aktiviteter’ og med udgangspunkt heri blandt andet bidrage til et forpligtende fællesskab for foreningens medlemmer (kilde: www.kum.dk).

Krav til en folkeoplysende forening:

 1. Den skal have et sæt vedtægter.
 2. Den skal lave aktiviteter for medlemmerne; folkeoplysende aktiviteter. En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne, for eksempel idrætsaktiviteter. Folkeoplysning kan i kort form oversættes med at blive klogere på sig selv og andre.
 3. Den skal have en bestyrelse, som er valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af frivillige. DGI anbefaler, at bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer.
 4. Alle medlemmer skal kunne vælges til bestyrelsen – foreningen skal have en demokratisk valgt bestyrelse. Foreningen er demokratisk, når foreningens medlemmer bruger deres indflydelse til at vælge repræsentanter til forsamlinger, for eksempel bestyrelsen. Bestyrelsen har lov til at træffe beslutninger på foreningens vegne.
 5. Der skal være minimum fem medlemmer, som betaler for deres medlemskab.
 6. Alle skal kunne melde sig ind i foreningen, have mulighed for aktivt medlemsskab og for at betale for deres medlemskab. Som medlem kan du tage aktiv del i foreningens aktiviteter og udvikling.
 7. Den skal høre til i den kommune, hvor den søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening.
 8. Den skal lave aktiviteter, der er almennyttige. Almennyttig betyder, at foreningens aktiviteter er til gavn for og har interesse for et bredt udsnit af befolkningen.
 9. Den skal underskrive en erklæring på, at foreningen har indhentet børneattester.

Læs mere: Den stiftende generalforsamling