Sådan dækker Idrættens forsikring

Hvis din forening er medlem af DGI og berettiget til at opgøre medlemmer gennem CFR, er I omfattet af Idrættens Forsikringer. Så er du sikker på, at I er dækket i mange tilfælde. Idrættens Forsikringer dækker alle, der udfører et frivilligt arbejde for foreningen. Dine udøvere skal selv tegne en ansvars- og ulykkesforsikring, hvis de vil være dækket.

Arbejdsskadeforsikring

Forsikringen gælder alle personer, der er ansat i eller udfører opgaver for foreninger organiseret under DGI eller DIF. Den sikrer, at foreningerne og forbund er dækket i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter Lov om arbejdsskade.

Uddybende om arbejdsskadeforsikringen

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker erstatningsansvar, som bliver pålagt foreninger organiseret under DGI eller DIF. Forsikringen dækker også det erstatningsansvar ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning af, arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v.

Uddybende om ansvarsforsikringen

Retshjælpsforsikring

Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening har, hvis det er nødvendigt at føre en retssag om tvister, der stammer fra udøvelse af foreningens arbejde.

Uddybende om retshjælp 

Rejseforsikring

Forsikringen dækker under rejse til arrangementer overalt i verden uden for Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.

Alle, der rejser i idrættens interesse, er omfattet af forsikringen – det vil sige idrætsudøvere, lønnede og ulønnede ledere, trænere, instruktører, dommere og andre ansatte under rejser og ophold i udlandet.

Uddybende om rejseforsikring

Psykologisk krisehjælp

Forsikringen giver dækning til psykologisk krisehjælp efter traumatiske hændelser opstået i forbindelse med aktivitet i klubben/foreningens interesse overalt i verden. I sådanne tilfælde kan man døgnet rundt kontakte Tryg Alarm på telefon 70260670. 

Uddybende om psykologisk krisehjælp

Desuden kan jeres foreninge tilkøbe disse forsikringer hos idrættens forsikringer:

Løsøreforsikring: Dækker foreningens indbo og udstyr. Forsikringen kan udvides til at omfatte udendørs anlæg og genstande, der ikke er opbevaret i foreningens lokaler. Løsøreforsikringen dækker også indbrud i netbank.

Bygningsforsikring: Hvis foreningen ejer bygninger er denne forsikring obligatorisk. Den dækker ved brand og kan udvides til også at dække ved storm, rørskade, insektskade og andre specialforsikringer.

Transportforsikring: Omfatter skader, der sker under transport

Motorkøretøjsforsikring: Er en ansvarsforsikring for køretøjer over 20 HK. Køretøjer under 20 HK er omfattet af den kollektive forsikring. 

Idrætsulykkesforsikring: Dækker hvis foreningsmedlemmer kommer ud for en skade, hvis de dyrker idræt eller i forbindelse med transport til og fra en idrætsbegivenhed

Bestyrelsesansvar: Dækker hvis der rejses krav mod bestyrelsen i forbindelse med deres virke som bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere på idrættensforsikringer.dk