5 gode råd: Effektiv ledelse tiltrækker frivillige

Tænk positivt, opsæt de rigtige rammer, og involver de eksisterende medlemmer. Det er nogle af de gode råd, der gør det lettere tiltrække frivillige til din forening. Sæt i gang med fokus på værdien af god ledelse. Nu!

Der er masser af gode nyheder i Forenings-Danmark:

 • De danske foreninger har fremgang i antallet af frivillige.
 • Der er kommet markant flere frivillige i perioden fra 2004 til 2010.
 • Det er muligt at tiltrække frivillige i alle aldersgrupper. Også selvom 60+ udgør en stigende andel af den frivillige arbejdsstyrke – for det gør de unge under 20 år også.

Der er dermed ingen grund til at bekymre sig om fremtidens frivillighed – hvis foreningerne vel at mærke holder fast i troen på, at det kan lykkes, og at de har noget attraktivt at tilbyde. Men det har de svært ved. Faktisk fremhæver foreningerne, at tiltrækning af nye frivillige er den største udfordring.

Foreningsledere brokker sig uden grund

En undersøgelse af over 5000 foreningsledere viser, at de mener,

 • det er svært at tiltrække frivillige.
 • det er svært at skaffe formænd, kasserer og trænere.
 • det er samfundets skyld.

Undersøgelsen er udført af Syddansk Universitet i efteråret 2010 i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut. Undersøgelsen inkluderer samtlige idrætsforeninger under Danmarks Idræts-Forbund.

Lidt lettere at skaffe frivillige til små opgaver

Foreningslederne vurderer, at det er lettere at få frivillige til forefaldende opgaver, selvom flertallet stadig mener, at denne opgave også er svær.

Over halvdelen af foreningslederne vurderer, at årsagen er, at

 • de fleste mennesker er optaget af egne ting til at engagere sig.
 • de fleste medlemmer ikke gider og arbejde frivilligt.

Få peger på, at interne forhold i foreningen spiller en rolle for at tiltrække frivillige.

5 trin til at give din frivilligkarma et boost

God ledelse er en del af grundlaget for en succesfuld udvikling i foreningen. Og en succesfuld udvikling kræver en stor mængde frivillig arbejdskraft. Her får du fem råd, der kan kickstarte udviklingen båret af flere frivillige hænder:

1. Drop den negative indstilling

Frivillige ønsker ikke at være en del af en forening, hvor alting var bedre i gamle dage. Negativitet er selvforstærkende. De foreninger, som har sværest ved at tiltrække frivillige, har typisk fokus på eksterne barrierer. Derfor skal du vende fokus mod det positive; Mod de engagerede frivillige, der allerede er i foreningen - og fortæl deres positive historier. På den måde er der langt større sandsynlighed for, at andre medlemmer vil bruge tid på frivilligt arbejde.

Læs mere: God kommunikation: 8 tips til medlemspleje i foreningen

2. Involver dine medlemmer

En forening er mere attraktiv, når den tager sine medlemmer med på råd. Derfor bør du involvere dine medlemmer, når ledelsen skal træffe en vigtig beslutning.  Nej tak til medlemsinvolvering kan i mange tilfælde betyde et nej tak til potentielle frivillige. Derfor skal foreningen skabe en åben kultur, hvor medlemmerne bliver involveret som mere end blot en stemme ved generalforsamlingen. Lyt til deres input, og skyd dem ikke ned med det samme. Skab dynamik og udvikling i foreningen ved at lade medlemmerne selv føre nye ideer og initiativer ud i livet.

Læs mere: Tema: Sådan får du tilfredse medlemmer i din forening

3. Fordel opgaverne

Det er lettere at få ti personer til at bruge én time om ugen i foreningen, end at få én person til at bruge ti timer. Det er i høj grad den virkelighed, som foreningen opererer i. Mange danskere lever et travlt hverdagsliv,hvor det er svært at få arbejde, familie og fritid til at gå op i en højere enhed.

Undersøgelsen viser, at de foreninger,der er bedst til at uddelegere arbejdsopgaverne på flere udvalg og personer, har lettest ved at tiltrække frivillige. Derfor bør foreningen klart definere de opgaver i foreningen, der er brug for at få løst – og find så frivillige til afgrænsede opgaver i højere grad end til mere abstrakte positioner.

Læs mere: Lav en gruppe: Frivillige finder flere frivillige

4. Læg en plan – lav en strategi

Mindre end hver 10. forening har en strategi for, hvordan de arbejder med at tiltrække frivillige. Til gengæld har de, der har en strategi, langt lettere ved at tiltrække frivillige, end dem som ikke har. Sæt derfor tid af til at lægge en plan for, hvordan I som forening ønsker at arbejde med tiltrækning af nye frivillige. Første skridt er at definere de opgaver, der skal løses. Næste, og endnu vigtigere skridt, at få svar på hvem der løser opgaverne. Stil derfor disse spørgsmål:

 • ”Hvem spørger vi?”
 • ”Hvordan spørger vi?”
 • ”Hvem spørger?”

Læs mere: Spørg rigtigt!

5. Åbn foreningen op

Undersøgelsen viser, at en forening er mere attraktiv og har lettere ved at tiltrække frivillige, når den åbner sig op i forhold til lokalsamfundet og

 • laver åbne arrangementer.
 • involverer sig i samarbejde med skole, SFO, virksomheder, kommune, andre idrætsforeninger m.fl.

Første runde af DM i foreningsudvikling viste, at noget af det første de deltagende foreninger satte fokus på for at skabe grundlag for udvikling var deres interne organisering og ledelse.

 Læs mere: 4 farlige myter om frivillighed