Lav en gruppe: Frivillige finder flere frivillige

Jungletrommer er et godt instrument, når du skal rekruttere flere frivillige hænder til din forening eller event. Et godt tip er at danne en gruppe af frivillige, der har fokus på at tiltrække flere frivillige. Overvej at aflønne med en symbolsk løn, der går til foreningskassen.

Incitamenterne til at arbejde som frivillig i en forening er mange. Fælles for alle frivillige er dog, at de allerhelst vil være frivillige sammen med andre. Derfor tiltrækker en stærk gruppe af frivillige også bedst andre frivillige.

Frivilliggruppe står i spidsen

Da DGI Nordjylland og Mariagerfjord Kommune skulle arrangere DGI festival i 2011, nedsatte de en styregruppe som de gav navnet Frivilliggruppen.

Gruppen bestod af fire frivillige fra hver sin ende af kommunen med forskellige tilgange til foreningslivet. De fire skulle stå i spidsen for at rekruttere frivillige, fordele opgaver og servicere de frivillige under stævnet.

I alt skulle der bruges cirka 6000 frivillige timer i løbet af en weekend, og det fandt de.

”Vi inviterede alle foreninger til et stormøde, hvor vi fortalte om festivallen. Siden kom der gang i jungletrommerne, og flere foreninger og endda privatpersoner kontaktede os og tilbød deres hjælp,” fortæller Lissy Rusbjerg-Sørensen fra Frivilliggruppen.

Vær åben over for forskellige grader af hjælp

Nogle foreninger bød ind med et bestemt antal timer og fandt så de hjælpende hænder senere. Andre fandt de frivillige hænder først og bød så først ind med et tal på deres hjælpende bidrag senere. Resultatet blev, at festivallen endte med et overskud af frivillige hænder.

Overvej at aflønne de frivillige timer

Frivilliggruppen valgte at aflønne med 30 kroner per time fra foreningskassen. Penge fik de blandt andet ind via støttekroner fra kommunen, sponsorater og så videre. Det viste sig at være en gulerod for mange foreninger.

”Pengene var et klart incitament til at bidrage for mange foreninger. Men for det fleste var det den personlige udfordring eller oplevelsen af at være del af noget stort, som betød noget. Flere foreninger benyttede lejligheden til at styrke det sociale sammenhold i forening ved at arbejde som et team under festivallen,” siger Lissy Rusbjerg-Sørensen.

Spørg direkte!

Frivilliggruppen tog også direkte kontakt til en række foreninger, men ikke nødvendigvis bestyrelsen i første omgang.

”Mange steder har bestyrelserne rigeligt at se til og kan måske ikke lige overskue endnu en opgave. Men hvis man i forvejen har talt med for eksempel nogle forældre fra et bestemt hold, så er det nemt for bestyrelsen at spørge rundt i foreningen, om der er andre, der vil være med,” forklarer Lissy Rusbjerg-Sørensen.

Hun tilføjer, at det gælder om at spotte de rigtige mennesker, der kunne være frisk på sådan en opgave. Foreningslederne behøver ikke gøre andet end at sende en mail ud med en opfordring til at være med og derefter glæde sig over de penge, der havner i foreningens kasse. Resten af koordineringen kan en Frivilliggruppe tage sig af.

Læs mere: Spørg rigtigt!

Brug pressen

For at gøre opmærksom på de mange frivillige, der er med til at stable festivalen på benene, fik Frivilliggruppen lokalavisen til at bringe små portrætter af nogle af de frivillige, hvor de fortalte, hvorfor de gerne ville være med.

”Det er med til at synliggøre det, vi laver, og skaber måske interesse hos andre,” fortæller Tommy Jensen, der også er medlem af Frivilliggruppen.

Læs mere: God kommunikation: 8 tips til medlemspleje i foreningen

Tænk bredt

Det er vigtigt at tænke bredere end de traditionelle foreninger og foreningsmedlemmer i sin rekruttering efter frivillige til en event.

Overvej at rekruttere frivillige her:

  • Forældreråd i børnehaverne og skoler
  • Beboerforeninger
  • Borgergrupper
  • Patientforeninger
  • Hjælpeorganisationer
  • Ansatte i kommunen
  • Spejderklubber
  • Naboforeninger