Naturagenterne

Naturagenterne er et uddannelsesforløb, som har til formål at klæde udsatte unge på til at formidle og begå sig i den danske natur.

På uddannelsen lærer de unge:

 • At identificerere naturens spiselige og vilde urter
 • Om søens, skovens og strandens dyreliv
 • At identificerie forskellige insekter, kryb og småfisk
 • Madlavning i det fri over bål og trangia
 • At fremstille grej til naturaktiviteter af naturmaterialer

Uddannelsesforløbet krydres med overnatning i det fri og en række actionprægede aktiviteter (for eksempel havkajak, mountainbike eller træklatring).

Det har givet vores unge en masse ting, og det har givet dem en masse glæde omkring at færdes i naturen.

Houda Bayoumi, Pædagog Værestedet Tetriz

Hvordan foregår det?

Forløbet opdeles i fem faser:

 1. Indledningsvis finder vi en naturvejleder til at stå for uddannelsens indhold, planlægning af forløbet med målgruppens tovholdere, som står for rekrutteringen af de unge
 2. Afvikling af naturagentuddannelsens tre moduler ved søen, i skoven og på stranden samt en afsluttende aktivitetsweekend med overnatning i det fri
 3. Afvikling af naturevents i lokalområdet, hvor de unge formidler de ting, som de har lært på uddannelsen
 4. Evaluering internt i styregruppen, med tovholderne, de unge og naturvejlederen
 5. Forankring af resultater og formidling af projektets succeser

Hvem er målgruppen for Naturagenterne?

Naturagenterne henvender sig til unge i alderen 13-17 år fra eksempelvis boligsociale områder, kommunale væresteder eller ungdomsklubber i kommunen.

I uddannelsesforløbet tager vi særlige hensyn til målgruppens behov, ressourcer og kulturelle baggrund i planlægningen af programmets naturaktiviteter, overnatning i det fri og tilberedning af mad.

Hvor og hvornår skal Naturagenterne foregå?

Vi anbefaler, at forløbets varighed planlægges ud fra de aktuelle outdoor aktiviteters sæson og årstid. Et optimalt uddannelsesforløb har en varighed på tre til fire måneder.

Hvad koster Naturagenterne?

Vi skræddersyer en samlet pris til jer ud fra flere faktorer: 

 • Målgruppens størrelse
 • Forløbets varighed
 • Valg af aktiviteter
 • Valg af naturvejleder
 • DGI projektledelse

Hvor finder jeg mere information om Naturagenterne?

Læs mere om vores erfaringer med Naturagenterne i folderen ’rapport til Friluftsrådet’, som du finder her på siden.

Du er også meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Vi kan kun vise dig indholdet her, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger