Børnehaven bød op til bevægelse og fest

Flaget blev hejst og der blev budt op til bevægelse, da daginstitutionen Tinggården i Brædstrup nær Horsens fik bevis på, at de er blevet DGI børnehave. De er dermed med til at sætte nye standarder for både børnenes og personalets bevægelse i dagligdagen.

Både børn, forældre og søskende var inviteret til fest, da Tinggården fik deres endegyldige bevis på bevægelse den 25. august. Børnehaven, som sammen med en lokal dagplejer, har arbejdet stålsat mod målet siden starten af året, fejrede den nye titel i forbindelse med børnehavens årlige sommerfest. Konsulent i DGI, Marianne Sørensen, har fulgt institutionen og dagplejeren igennem hele forløbet:

”Det er altid en fest for både os og deltagerne, når en institution bliver certificeret. Vi revner af stolthed over den arbejdsomhed, som det pædagogiske personale har lagt for dagen, og det glæder os virkelig at se, hvordan de nye rutiner har en positiv indflydelse på dagligdagen,” lyder det fra Marianne, som også deltog i sommerfesten:

For os har det været vigtigt at følge deltagerne helt tæt. Vi var med fra starten, så både personale og forældre blev klædt godt på. Og vi var naturligvis med til at runde forløbet af og sætte et stort og festligt punktum.

Marianne Sørensen, DGI

Er vi så gode som vi går rundt og tror?

Dette var indgangsvinklen til at sætte fokus på bevægelse i daginstitutionen Tinggården. Børnehaven gjorde inden forløbet blev sat i gang en stor indsats for at indtænke bevægelsesmuligheder i både indretningen og dagligdagen. Men var det mon nok?

Vi spurgte os selv, om vi mon havde nogle blinde vinkler. Om der mon var noget, vi kunne gøre bedre? Én ting er, at man selv arbejder med noget for øje, en anden ting er at få sine idéer og måder at gøre tingene på kvalificeret af en så erfaren sparringspartner som DGI. De har hjulpet os med at sætte et kvalitetsstempel på vores måde at arbejde på, og det har været uvurderligt.

Sådan lyder det fra Carina Gram Egebjerg, som er ressourcepædagog i Dagtilbud Brædstrup.

Løfter baren for bevægelse

Igennem forløbet er personalet blevet klogere på sig selv og sine omgivelser. Der har igennem hele forløbet været et tydeligt behov for at få italesat de nye arbejdsgange:

”En stor del af at få det her op at køre, har været at få de nye metoder formaliseret og integreret i vores arbejds- og møderutiner. Det har vi fået nu, men det har til tider været et sejt træk. Nu løfter vi i fælles flok, og det har gjort den store forskel,” lyder det fra Carina, som er stolt over at være med til at sætte dagsordenen for børnenes leg og på denne måde løfte baren for bevægelse.

Det hele kulminerede til sommerfesten

25. august blev dagen, hvor Tinggården og dagplejeren fik deres endegyldige bevis på bevægelse. Den årlige sommerfest var kulminationen på et langt, lærerigt og til tider udfordrende forløb. Marianne Sørensen fra DGI satte prikken over i’et med en festtale – og naturligvis en leg, hvor forældrene også skulle røre sig, og dermed fik et lille indblik i de mange sjove lege, som børnene nu bruger og leger i dagligdagen. Ressourcepædagog Carina havde store forventninger til festdagen:

”Vi er glade for at have fået muligheden for at lukke forløbet ned og få certificeringen tildelt sammen med forældrene. De har været med fra starten og er også gået ind i det her projekt med indlevelse og entusiasme. Deres opbakning har været fantastisk, og vi glæder os til at arbejde videre med bevægelse sammen med alle deres skønne børn,” slutter Carina med et stort smil på læberne.

Hvad indebærer en DGI certificering?

Når en institution eller dagplejer bliver certificeret igennem DGI sker det på baggrund af et ønske om at skærpe deres profil med idræt leg og bevægelse. For at opnå certificeringen skal personalet gennemgå et kursusforløb. Et forløb, som klæder personalet på til at kunne tænke idræt og bevægelse ind i hverdagen. Gennem forløbet får personalet desuden helt konkrete redskaber, idéer og inspiration til, hvordan børns motoriske udvikling kan stimuleres på nye og anderledes måder.

Læs meget mere om certificeringer i DGI