Tre gode råd til fondsansøgningen

Vores fundraisingekspert Andreea Oprea giver jer her tre gode råd til, hvordan I laver en god ansøgning, som fanger fondens opmærksomhed.

Andreea Oprea har stor erfaring med fundraising og har hjulpet mange foreninger med at opnå deres drømme.

I har fundet på et fedt projekt, I har fundet de rette fonde – I mangler bare at skrive ansøgningen. Det er heldigvis ikke svært. Vi satte vores fundraisingekspert Andreea Oprea i stævne for at høre, hvad man skal gøre for at ansøgningen spiller og gør det tydeligt, hvorfor det lige præcis er jer, som skal have penge.

Projektbeskrivelse – hvordan gør vi den helt skarp?

"Når det kommer til projektbeskrivelsen, er det vigtigt at man sørger for at besvare de essentielle spørgsmål som f.eks.:

  • Hvad er projektets baggrund? Det er vigtigt at præsentere en kort redegørelse for ansøgers baggrund for gennemførelse af projektet.
  • Hvad er projektets formål? Det kræver en kort beskrivelse af projektets idé og formål - herunder gerne et par målbare succeskriterier.
  • Hvem er projektets målgruppe? Hvis der er tale om flere målgrupper, sørger for at gøre det tydeligt samt beskrive både den primære målgruppe, den sekundere målgruppe, den tertiære osv. afhængigt at projektets størrelse. Hvis målgruppens størrelse kan fastlægges, fokuser på vise, at projektet kommer mange til gode.
  • Hvad er projektets indhold? Her skal ansøgeren beskrive projektets aktiviteter, meget gerne i forhold til en tidsplan. Husk at der kan ikke fås midler til aktiviteter, som allerede er blevet afholdt.
  • Hvilke konkrete resultater forventes der? Når projektet er gennemført og afsluttet, hvad er så de ønskede effekter/resultater? Disse resultater skal hænge sammen med de opstillede succeskriterier beskrevet under ”Projektets Formål”.
  • Hvordan skal projektet formidles? Hvilke kanaler vil ansøgeren bruge for at skabe opmærksomhed på projektet?
  • Er det muligt at evaluere projektet og i givet fald hvordan?

Det er svært for foreninger at skaffe midler til drift og vedligehold, aktiviteter og projekter, som er til gavn for en begrænset antal af personer samt projekter uden effekt. Fokusér helst på innovative ideer, nye partnerskaber samt nye aktiviteter for nye målgrupper."

Budgettet – hvad skal det indeholde?

"Som regel har de fleste fonde et budget og finansieringsskema på hjemmesiden, som ansøgeren kan bruge. Hvis dette skema ikke er tilgængeligt på fondens hjemmeside, så sørg for at skrive et tydeligt budget og finansieringsplan. Udspecificér hvilke aktiviteter som skal gennemføres og om finansieringen skal komme fra fonde eller gennem egenfinansiering. Hvis der er tale om arbejdstimer, så gør opmærksom på antal timer og timepris, så fonden ved, hvordan du har udregnet det."

Bilag – hvad skal man med dem?

"Både projektbeskrivelsen og budgetskemaet kan vedhæftes som bilag. Desuden kan ansøgeren indhente interessetilkendegivelser fra evt. samarbejdspartnere, brugere, medlemmer m.m. som også kan vedhæftes som bilag. Andre typer bilag: tilbud fra leverandører, tegninger for bygge- og renoveringsprojekter m.m. Sørg dog for ikke at vedhæfte unødvendige dokumenter og udvælge bilagene med omhu."

Mangler du svar på noget?

Fik du ikke svar på det du søgte, eller blev du nysgerrig på, hvordan I griber det an i jeres forening, så tag kontakt til Andreea Oprea. Hun deler gladelig ud af hendes store erfaring med fundraising, så tøv ikke med at skrive eller ringe.