Sponsorater

Hent et ekstra tilskud til foreningens økonomi med et eller flere sponsorater og giv jeres sponsor positiv opmærksomhed med visning af navn og firmalogo.

Sponsorering er en form for gensidig reklameaktivitet, det vil sige at en forening eller et hold eksponerer en virksomhed, for eksempel ved at vise sponsorens navn og logo mod at denne yder et økonomisk tilskud til en bestemt aktivitet.

Formålet med sponsorering er at skabe et positivt image for sponsoren. På den måde ligner sponsorering andre reklameaktiviteter. Det er nemlig en almindelig antagelse, at sponsorering kan virke indirekte, fordi en positiv oplevelse af sponsorerede aktiviteter smitter af på sponsoren bag.

Et sponsorat kan antage mange former - fra firmanavn og -logo på spilledragten til foreningens tilbud om aktiviteter for medarbejderne i sponsorens virksomhed.