Børneattester skaber tillid og tryghed i foreningen

Overgreb mod børn vækker afsky og rokker samtidig ved tilliden til det sted, hvor overgrebet er sket. Tillid er en hjørnesten i idrætslivet, og den skal foreningerne bibeholde.

Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældre må aldrig tvivle på sikkerheden, men skal trygt sende deres børn hen i idrætsforeningerne.

I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester på alle instruktører, trænere og andre voksne, der har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. 

Pr. 1. juni 2012 er reglerne skærpet til også at omfatte personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte og vedvarende kontakt med børnene.

Alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester

For dansk idræt medfører det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører m.fl., som har kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan idrætsforeningen straffes med bøde.

Indhenter foreningen en børneattest på en træner, instruktør, leder m.v., som er negativ, betyder det, at man ikke har nogen domme vedrørende seksuelle krænkelser. 

Se her, hvordan du indhenter børneattester

En positiv børneattest 

En positiv børneattest betyder derimod, at man er dømt for seksuelle krænkelser af børn og har overtrådt et eller flere af følgende punkter i straffeloven:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Foreningerne skal indhente børneattester hos Det Centrale Kriminalregister, som dog kun må udlevere dem, hvis træneren, instruktøren, lederen mv. giver sit samtykke. Hvis træneren, instruktøren, lederen m.v. modsætter sig, at foreningen indhenter en børneattest, må foreningen ikke ansætte ham/hende, ligesom han/hun ikke må virke i foreningen.

Begrænset men vigtigt problem

I 2008 fandt Det Centrale Kriminalregister syv positive attester ud af 190.985 indsendte forespørgsler fra idrætsforeningerne.

Fra 1999 til 2002 blev der i 24 tilfælde rejst sigtelser mod personer inden for idrætsverdenen.

Der er ca. 400.000 voksne frivillige i idrætsforeningerne. Og der er ca. 235.000 børn og unge i 12-17 års alderen i idrætsforeninger og klubber. Tallene er hentet fra en rapport fra 2002 fra Institut for Folkesundhed.