En hel hal på den halve tid

Tre klubber i tæt samarbejde om fælles vision er lykkedes med at rejse en kommunal hal på blot fire år.

Lars Gulmann i formandsstolen for Øresund Tennis og primus motor i etablering af tennishallen i Humlebæk Idrætscenter Foto: Jens Astrup

Ved indvielsen af Humlebæk Idrætscenter den 26. september 2015 holder borgmester i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Petersen, åbningstalen for 500 mennesker i et center med fitnesslokaler, en træningssal, en springhal, en tennishal med tre baner, omklædning og fællesrum. Borgerne i Fredensborg Kommune kan tage et byggeri til i alt 40 millioner kroner i brug - blot fire år efter idéen blev født.

Rekordhurtigt

Det er rekordhurtigt i forhold til andre idrætsbyggerier af den karat. Og det er lykkedes ikke mindst i kraft af et tæt samarbejde mellem de tre tennisklubber i Humlebæk, Fredensborg og Nivå-Kokkedal, som har udendørs baner i hver deres lokalområder.

Det afgørende er, at de har en fælles vision, om at de vil have indendørs tennis tilbage til kommunen.

Per Frost Henriksen, kommunalpolitiker i Fredensborg Kommune

Indendørs træning udenfor kommunen

Før indvielsen af Humlebæk Idrætscenter var de tre klubber henvist til sene aften- og weekendtimer i haller udenfor kommunen, når de ville supplere udendørssæsonen med vintertræning under tag. 

”Vi har baner i Hillerød Tenniscenter og tidligere lejet os ind på andre anlæg, men er altid kommet i anden rækker, når tiderne skulle fordeles,” siger Jørgen Holm, formand i Fredensborg Tennisklub.

Flere medlemmer

2014-15, dvs. i den sæson tennishallen har været åben, har de tre tennisklubber øget deres medlemstal fra 1043 til 1406 medlemmer.

Fredensborg Tennisklub - fra 272 til 382 medlemmer

Humlebæk Tennisklub - fra 502 til 643 medlemmer

Nivå-Kokkedal Tennisklub- fra 269 til 387 medlemmer

Fuld fart fra start

For Lars Gulmann, formand for Humlebæk Tennisklub, starter halprojektet i august 2011. På et bestyrelsesmøde bliver de enige om, at hvis klubben skal udvikle sig, må de satse alt på en hal.

”Vi ville lave en boblehal med to baner – en billig investering, og vi ville gøre det selv,” siger Lars Gulmann om deres oprindelige idé.

Allerede dagen efter bestyrelsesmødet tager projektet fart. På vej til arbejde møder Lars Gulmann borgmesteren på perronen på Humlebæk Station.

”Jeg tænker, at nu skal der ske noget og tilbyder at komme ind på rådhuset med en projektbeskrivelse. Thomas Lykke svarer, at der er deadline samme dag kl. 16,” siger Lars Gulmann, der afser arbejdsdagen til at formulere et skitseprojekt, som lander på rådhuset samme dag kl. 16.

Læs hele historien "Sammen & hver for sig" om byggeprocessen og samarbejdet om Øresund Tennis i DGI magasinet Udspil nr. 6 2016.

To baner er ikke nok

Frem til indvielsen lykkes det at holde den høje kadence og også at etablere en hal med tre baner, selv om det holder hårdt. For med tre klubber, som tilsammen dengang havde 1100 medlemmer, er to baner ikke nok.

”Tre baner er mere end 50 procent bedre end to. Det giver nogle helt andre udnyttelsesmuligheder for at sammensætte hold på tværs og afvikle holdkampe, hvilket i praksis ikke er muligt med to baner. Det kræver jo dog selvfølgelig, at tennisklubberne kan samarbejde om den optimale udnyttelse, hvilket vi hele tiden har lagt afgørende vægt på,” siger Lars Gulmann.

Råd fra kommunalpolitikeren

Per Frost Henriksen har flg. anbefalinger til andre foreninger, som vil fremme deres sag hos kommunen:

Foreningen skal gøre sig klart hvad målet og potentialet er

  • Er det indenfor rækkevidde?
  • Hvorfor gør vi det?

Foreningen skal være rimelig sikker omkring behov og økonomi  og kan få fordel ved stå sammen overfor byrådsmedlemmerne

Borgermøde før kommunalvalg

To baner er ellers, hvad kommunen stiller dem i udsigt i sensommeren 2013, dvs. umiddelbart før kommunalvalget den 19. november. Men et borgermøde, hvor halprojektet bliver debatteret, påvirker kommunalpolitikerne. De tre klubber har ikke problemer med at mobilisere 100 medlemmer, der kan argumentere for at tre baner er en nødvendighed set både i et elite-, et motionist- og et juniorperspektiv.

Klar vision – smidig proces

Per Frost Henriksen, formand for fritids- & idrætsudvalget i Fredensborg Kommune, vurderer projektet set fra kommunens side:

”Det afgørende er, at de har en fælles vision, om at de vil have indendørs tennis tilbage til kommunen. De har en fælles løsning. Det gør processen smidigere,” siger Per Frost Henriksen.

Ved at stå samlet, taler tennisfolkene med større vægt.

”Det er en god metode til at få politikere i tale,” siger Per Frost Henriksen og om årsagen, til at de landede på et kommunalt idrætscenter og ikke en privat hal, siger han:

”Vi skal ikke have tomme haller. Tværtimod er vi optaget af at stille faciliteter til rådighed for borgerne og sikre, at faciliteterne bruges så meget som muligt.”

God forhandlingstone

Per Frost Henriksen har været med i kommunalpolitik i 26 år, men ikke tidligere været med til så stort et byggeri. Han betegner samarbejdet som forbilledligt, om end parterne har taget deres ture undervejs:

”Vi har selvfølgelig også haft nogle ordentlige ture, hvor det ikke har været fryd og gammen. Men de har forhandlet ordentligt og været gode lobbyister med hver deres styrker og kompetencer,” siger udvalgsformanden og understreger:

”Men de gode forhandlere kunne ikke have fået samme resultat, hvis de ikke havde samarbejdet.”

Lars Gulmann, som har været primus motor på tennisklubbernes side, siger beskedent:

”Vi har været gode til at forfølge det held, der har været på vores vej.”