Forenings-SFO gør både skole og forening bedre

Et tæt samarbejde mellem forening, skole og SFO giver flere medlemmer og mere kvalitet i Nr. Felding GIF’s aktiviteter.

Kluddermor - en øvelse på valgfaget Ung - modul 2 i Nr. Felding (arkivfoto) Foto: Peter Palle Skov

Forenings-SFO

Muligheder og udfordringer

  • Høj deltagelsesfrekvens – også blandt børn, der normalt ikke går til idræt
  • Bedre trivsel og inklusion på skolen og i foreningslivet
  • Trygge idrætsmiljøer med fokus på trivsel og faglighed
  • Flere medlemmer i foreningen
  • Udfordringen er at overføre penge mellem forskellige forvaltningsområder

Kilde: Inspirations- og Videnskatalog fra Center fra Ungdomsstudier (CUR), januar 2015. 

”Se, om I kan få bragt orden i kludderet!” siger instruktøren.

Tolv elever fra 6.-7. klasse på Nr. Felding skole ligger filtret ind i hinanden. To klassekammerater skal vikle kludderet ud igen. Bagefter fortsætter gruppen med stafetter, fangelege og teambuilding-øvelser.

Instruktøren går i gang med at introducere det såkaldte ’Spilhjul’, et redskab, der kan hjælpe trænere og instruktører med at optimere lege, hvis de ikke lige virker efter hensigten.

Valgfag i 6. klasse

Umiddelbart ligner situationen et hvilket som helst trænerkursus. Men det er onsdag kl. 10, og eleverne er i gang med valgfaget Ung – modul 2. Det er et 60-timers kursus med introduktion til emner, de skal bruge for at kunne sammensætte idrætsaktiviteter for elever i 0.-4. klasse. 

Valgfagseleverne eller unglederne, som de også kaldes, står for at planlægge og organisere idræt for de 80 børn fra 0.-4. klasse, der til daglig kommer i SFO’en på Nr. Felding Skole, så SFO’en mandag til torsdag kan tilbyde 4-5 alderstilpassede idrætsaktiviteter.  

Møder er en udfordring

”Alle møder blev på tidspunkter, hvor jeg skulle holde fri. Så foreslog jeg, at vi kunne holde møder efter kl 16. Der er nogle udfordringer, når to systemer skal arbejde sammen. Men vi fik snakket om det og fik det til at fungere,” siger Per Østergaard.

”Det har krævet en del aftenmøder, men det har været investeringen værd. I dag oplever jeg at være leder på en skole, som hele byen bakker op om, og i det daglige ser jeg børn, der trives bedre, så for mig har det givet god mening at jeg nogle gange har måtte lægge mine arbejdstider lidt anderledes,” siger skoleleder Jette Lund.

Dobbelt så mange medlemmer

Idrætsforeningen, Nr. Felding GIF, har nemlig rykket de fleste af foreningens aktiviteter for 0.-4. klasse ind i SFO’en. Det har haft stor positivt effekt begge steder:

”Vi har fordoblet vores medlemstal blandt eleverne i 0.-4. klasse, og vi har fået aktiveret en række børn, som ikke tidligere var en del af foreningslivet. Vi har fået flere voksenmedlemmer, som er blevet aktive som både udøvere og ledere, fordi de nu ikke længere skal følge deres børn til idræt om aftenen,” siger Per Østergaard, formand for Nr. Felding GIF, og tilføjer:

”Og  vi har uddannet 81 ungledere. Det har været med til at løfte kvaliteten på vores aktiviteter.”

Ansvarsfordeling

To ungledere har det faglige ansvar for aktiviteten, mens en pædagog fra SFO’en har det pædagogiske ansvar og er ressourceperson, hvis der skulle opstå problemer.

Noget tyder på, at valgfaget, Ung - modul 2, giver eleverne redskaber, der gør at de tør stå med ansvaret for aktiviteterne:

”Det har gjort mig mere åben og har givet mig lyst til at gå i gang med ting, jeg ellers ikke troede, jeg kunne gå i gang med! Man bliver lidt mere modig, fordi man finder ud af, at man kan mere, end man selv lige troede,” siger Signe fra 7. klasse.

Sebastian, også fra 7. klasse, supplerer:

”Man ved jo aldrig helt, hvad der sker, når man træner. Altså træningen går som regel, som man har planlagt. Men der kan være et barn, der stiller et spørgsmål, man måske ikke lige havde tænkt over, eller der kan være en konflikt, og så skal man lige finde på noget. Det lærer man en masse af. Jeg kan allerede nu mærke at jeg er mere sikker end jeg var sidste år. Jeg ved godt, at jeg kan, og jeg er ikke længere nervøs. Det kunne jeg godt være i starten.”

Uimponererede unge - imponerede voksne

Både formand Per Østergaard og SFO-leder, Kristian Bendahl, er begejstrede for unglederne.

”Fagligt er de dygtige, og jeg er faktisk lidt imponeret over, hvor uimponeret de går til opgaven. De underviser, mens børnenes forældre kigger på, og nogle af dem står for at lave gymnastikopvisninger i hallen, hvor der kommer hundredvis af tilskuere,” siger Kristian Bendahl.

Per Østergaard oplever, at unglederne lærer meget, de kan bruge nu og her.

”De lærer også en masse, der gavner dem på lidt længere sigt. De får den første introduktion til arbejdsmarkedet, lærer at møde til tiden, forberede sig og være forbilleder,” siger formanden og tilføjer:

”Og så er det en demokratisk kravlegård. De lærer, hvad en forening er, hvordan man kan gøre sin indflydelse gældende. Det er ikke bare et valgfag. Det er også et dannelsesprojekt.”

Stort løft

For nogle ungledere har de nye opgaver medført et stort fagligt løft. Skoleleder Jette Lund fortæller:

”Sidste år havde vi en pige med, der fagligt var ret svag og meget usynlig. Det viste sig, at hun var rigtig dygtig til at planlægge, og pludselig så vi en helt anden pige. Det gav hende et boost. Hun fik succes på en anden læringsarena, og det smittede af på hendes faglige præstationer.”

Alle bliver bedre

Per Østergaard, formand for Nr. Felding GIF, opsummerer gevinsten sådan:

”Vi har lavet en idrætsforening på medlemmernes og vores samarbejdspartneres betingelser. Det betyder, at vi i dag har et langt bedre produkt end tidligere. Bare sådan noget som motorik – vi har jo aldrig haft en jordisk chance for at udpege de børn, der har brug for mere motorisk træning, men det kan vi jo nu, fordi vi samarbejder med skolen. Reelt handler projektet om, at vi har tilladt hinanden at gå ind på hinandens områder. Det har jo betydet at vi alle er blevet bedre.”

Forenings-SFO'en

Artiklen er et sammendrag af en beskrivelse af forenings-SFO'en i Nr. Felding i forbindelse med projektet Skole og foreningsliv i bevægelse. Læs hele beskrivelsen her