I Ry fik et spørgeskema forældrene på banen

Når forældre melder deres barn ind i Ry Fodbold, skal de samtidig forpligte sig til at hjælpe klubben med en times frivilligt arbejde. Et aktivt foreningsliv kræver forældrenes engagement, lyder begrundelsen.

Ry Fodbold har med succes krævet, at medlemmer over 18 år og forældre til børn i klubben skal dedikere én times frivilligt arbejde til klubben. Foto: Roar Paaske

Kan man som forening stille krav til medlemmerne eller deres forældre om at tage del i klubarbejdet for at dele byrden på flere hænder? Og kan man gøre det uden at blive mødt af en storm af vrede forældre og udmeldelser?

Spørger man i Ry Fodbold, er svaret ja. Det fortæller Casper Dalhoff, der har været træner i Ry Fodbold i godt ti år og bestyrelsesmedlem de seneste ni år. I stort set alle år han har været involveret i klubben, har det været en gennemgående udfordring at få forældrene til at være trænere eller på anden vis yde en frivillig indsats i klubben.

Det gælder for eksempel, når målene skal flyttes ud på banerne forår og efterår, til klubbens indendørsturnering, sommerfesten, den årlige fodboldskole eller andre sociale arrangementer, der er med til at skabe sammenhold og oplevelser for klubbens medlemmer. Men hvordan får man aktiveret forældrene i praksis?

Spørgeskema sendt ud

I Ry Fodbold startede processen i sommeren 2019, hvor bestyrelsen besluttede at sende et spørgeskema ud til forældrene sammen med tilmeldingen til efterårssæsonen. I mailen var der angivet en række områder og arbejdsopgaver, hvor man som forælder kunne tilkendegive, at man ville hjælpe. Til allersidst var der valgmuligheden: ’Jeg har SLET IKKE lyst til at yde en indsats i mit barns klub’.

"Det var provokerende, ja, og der var da nogen, der valgte den mulighed. Men det var en måde at sige, at foreningslivet kræver deltagelse og engagement," siger Casper Dalhoff.

Ry Fodbold 2.jpg

Casper Dalhoff træner her klubbens U15-drenge. Foto: Roar Paaske.

Nogle dage efter spørgeskemaet var sendt ud, fik Casper Dalhoff dog med egne ord ’en skideballe’ fra en mor til et barn i klubben.

"Hun var sur over spørgeskemaet. Det kunne vi ikke være bekendt, mente hun. ’Nu havde forældrene betalt for deres barns medlemskab. Så måtte det være nok’," parafraserer Casper Dalhoff med et skævt smil.

For moren havde nok ikke regnet med, at hun på den måde havde tændt en ild i Casper Dalhoff og resten af bestyrelsen.

Krav om én times frivillighed

"Jeg tænkte ’det skal være løgn’. Så jeg tog hendes skideballe med på vores efterfølgende bestyrelsesmøde, og dér besluttede vi, at det skulle være et krav, at forældrene skulle forpligte sig på at give en times arbejde til klubben i forbindelse med tilmeldingen til foråret 2020," forklarer Casper Dalhoff.

Efterfølgende satte corona-pandemien og forårets nedlukning en kæp i hjulet på planerne, så kravet til forældrene blev først formelt gennemført med tilmeldingen til efterårssæsonen 2020. Men klubben kom i flere lokale og regionale medier i december 2019, da kravet om en times frivilligt arbejde blev meldt ud. Og det var med et klart statement fra bestyrelsen for at signalere, at klubben ønskede at have stærkt foreningsliv og skabe et stærkt fællesskab i byen.

"Ry er et relativt ressourcestærkt lokalområde, så det er ikke, fordi kræfterne mangler i hjemmene. Vi kunne garanteret også hæve kontingentet et par hundrede kroner uden de store problemer, så klubben kunne betale sig fra mange af de her småopgaver. Men det er ikke det, vi ønsker at signalere. Det handler om værdier, hvad man som klub vil fortælle sine medlemmer og deres forældre. Det handler også om signalværdien udadtil i lokalområdet," siger Casper Dalhoff.

Et spørgsmål om prioriteringer

Casper Dalhoff kan bruge sig selv som eksempel på det engagement, klubben efterspørger: Begge hans sønner spiller fodbold i klubben, og da den yngste søns fodboldtræner proklamerede, at hun ville stoppe, stod holdet uden træner.

"Hun spurgte flere gange, hvem der ville tage over. Og så stod vi forældre og kiggede i jorden. Jeg havde egentlig den holdning, at jeg ikke kunne forpligte mig som træner, fordi jeg har et arbejde med mange aften- og weekendvagter, men tredje gang hun spurgte efter nogen til at overtage holdet, meldte jeg mig. Nogen skulle føre holdet videre," siger Casper Dalhoff med et skuldertræk.

Ry Fodbold Casper Dalhoff.jpg

Casper Dalhoff har været træner og bestyrelsesmedlem i Ry Fodbold i godt ti år. Foto: Roar Paaske.

Det er godt ti år siden nu, og han har været træner for flere forskellige hold lige siden. Derfor køber Casper Dalhoff heller ikke præmissen om, at forældre i dag har for travlt til at kunne hjælpe i deres børns forening:

Vi er rigtig mange, der har travlt med job og familie. Men du kan ikke betale dig til et foreningsliv. I sidste ende handler det altså om nogle små prioriteringer ude hos forældrene. Det synes vi faktisk ikke er for meget forlangt

Casper Dalhoff, træner og bestyrelsesmedlem Ry Fodbold

480 tilkendegivelser uden brok

Rent teknisk er det Ry Fodbolds frivillige inden for it-området, der har designet klubbens tilmeldingssystem således, at forældre ikke kan komme til betalingsdelen, før de har tilkendegivet hvor i klubben, de gerne vil hjælpe. Ved tilmeldingen til efterårssæsonen 2020 kom der 480 tilkendegivelser fra medlemmerne og deres forældre. Dermed råder klubben nu over et korps af potentielle frivillige, de kan trække på inden for forskellige områder.

"Da vi eksempelvis skulle starte sæsonen efter sommerferien, skrev vi ud til gruppen af forældre, at vi havde brug for hjælp til at bære mål ud. Der var en gruppe på cirka 20, der meldte sig. De svarede ’yes, det kan vi gøre på lørdag’, og efter to timer var alle målene på plads. Og nu har klubben så dem, vi kan trække på fremover," forklarer Casper Dalhoff.

De 480 tilkendegivelser skal ses i lyset af, at Ry Fodbold aktuelt har 580 medlemmer – i foråret er tallet som regel lidt højere. Nogle forældre har flere børn i foreningen, og de skal kun registreres én gang i systemet. Derudover er de godt 80 trænere og medhjælpere i klubben undtaget for reglen. Ud af samtlige medlemmer er der ikke kommet én eneste klage over det nye frivillighedstiltag, fortæller Casper Dalhoff.

"Det viser vel bare, at forældrene godt kan se meningen med det. Jeg håber også, at det her kan være en inspiration for andre foreninger, der bøvler med samme problemstilling som os. At de nu tør stille krav til forældrene. At andre foreninger med vores eksempel kan se, at det kan man faktisk godt tillade sig. Det handler om genstarte hele det foreningsliv, der bygger på frivillighed. Der tror vi, at det her kan være en model fremover," siger Casper Dalhoff.