Søg DIF og DGI’s foreningspulje

Hvert år uddeles cirka 45 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger.

OBS: DIF og DGI's foreningspulje er lukket for ansøgninger pr. 1. november 2018. Ansøgninger modtaget på og efter denne dato vil blive genåbnet som kladder. Det betyder, at ansøgninger indsendt på og efter d. 1. november ikke er aktive men skal genindsendes af foreningen, når puljen igen er åben for ansøgning.

DIF og DGI's foreningspulje åbner for ansøgninger igen d. 1. marts 2019. Puljens overordnede rammer for 2019 (herunder ansøgningsfrister for større ansøgninger) vil fremgå af puljens opdaterede retningslinjer, som vil være til rådighed i Centralt ForeningsRegister  og på DIF og DGI's hjemmesider efter årsskiftet. 

Alle foreninger under DIF og DGI anmodes om at indberette medlemstal for 2018 i Centralt ForeningsRegister, når indberetningen åbner 1. december. Informationer om medlemstal er vigtige for DIF og DGI, ligesom de er en del af grundlaget for sagsbehandling af ansøgninger til DIF og DGI’s foreningspulje, og det anbefales derfor at være opmærksom på at registrere medlemstal så fyldestgørende som muligt og inden sidste frist for indberetning, som er d. 31. januar 2019.

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Opdaterede retningslinjer for, hvor store beløb, der kan søges om, og tidsfrister vil blive annonceret tidligt i 2019. Indtil da kan man orientere sig de hidtidige retningslinjer, som kan downloades her . Dokumentet er senest opdateret den 23. oktober 2018.

Sådan søger I

I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

Et formål pr ansøgning

Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening (det vil sige hvert CFR-nummer) kan højst få godkendt en ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt maximalt være 500.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Og I kan godt søge til samme initiativ flere år i træk.

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Baggrund

Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015.

For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 45 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje.

Puljen løber foreløbig fra 2018 til og med 2021, hvorefter den evalueres politisk med fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen.

For spørgsmål kontakt konsulent hos DIF og DGI’s foreningspulje, Trygve Laub Asserhøj, på taa@dif.dk/43262173.