DIF og DGI’s foreningspulje

Hvert år uddeles 44 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger. Frem til 8. februar kan foreninger desuden søge en særlig pulje vedr. aflyste aktiviteter i julen.

Idrætsforeninger kan nu søge DIF og DGI's særlige corona-hjælpepulje (julepuljen). Foreninger kan søge om økonomisk støtte, hvis de måtte aflyse aktiviteter i i perioden 19. december 2021-15. januar 2022 på grund af opfordringen om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter. 

Ansøgningsfristen er 8. februar klokken 12:00, der der skal ansøges via medlemstal.dk

DIF og DGI's foreningspulje

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. 

DIF og DGI's foreningspulje henstiller til, at ansøgende foreninger er opmærksomme på myndighedernes retningslinjer på idrætsområdet og derfor kun søger om støtte til projekter og tidsplaner, der er i tråd med retningslinjerne. Se mere om de aktuelle corona-retningslinjer på www.dif.dk/corona eller www.dgi.dk/corona.

Se Danmarkskortet med bevillingerne

Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Retningslinjer for puljen kan downloades her

Sådan søger I

I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

Et formål pr. ansøgning

Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Baggrund

Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015.

For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 44 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje.

DIF og DGI's foreningspulje blev udmøntet første gang i 2018. I 2022 evalueres alle lokalforeningspuljer, herunder DIF og DGI's foreningspulje, med fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionerne i den politiske aftale.