Læringskort til friluftsliv

Download: 10 læringskort om uderumsledelse
og 4 læringskort om havkajak

De 10 læringskort om uderumsledelse er målrettet pædagoger, lærere, foreningsfrivillige og formidlere i uderummet. På læringskortene om uderumsledelse kan du finde gode råd til god klasseledelse i uderummet, forslag til konkrete aktiviteter, lege og icebreakers, dialogstrukturer, evalueringsformer m.m.

De 4 læringskort om havkajak kan bruges, når du skal formidle aktiviteter i havkajak til begynder-niveauet.

NB I henhold til corona-krisen opfordrer DGI til at myndighedernes retningslinjer vedr. corona-virus overholdes ved udførelse af aktiviteter fra læringskortene. Det er den ansvarlige for udførelsen af aktiviteten, som bærer ansvaret for at myndighedernes retningslinjer overholdes.  

Download de enkelte læringskort nedenfor.