Læringskort til udeskole og friluftsliv

Download: 17 læringskort om udeskole, 10 læringskort om uderumsledelse og 4 læringskort om havkajak

De 17 læringskort om udeskole er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse. Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb eller bruges som kortere bevægelsesaktiviteter og variation i undervisningen.

De 10 læringskort om uderumsledelse er målrettet pædagoger, lærere, foreningsfrivillige og formidlere i uderummet. På læringskortene om uderumsledelse kan du finde gode råd til god klasseledelse i uderummet, forslag til konkrete aktiviteter, lege og icebreakers, dialogstrukturer, evalueringsformer m.m.

De 4 læringskort om havkajak kan bruges, når du skal formidle aktiviteter i havkajak til begynder-niveauet.

Download de enkelte læringskort nedenfor.